2 ผู้ว่าท้าชน พิศิษฐ์ ผู้ว่าฯ สตง. VS ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (มีคลิป)

Publish 2016-05-04 19:48:34หลังจากที่ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แถลงผลการตรวจสอบโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท โดยพบว่าการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการทุจริต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

 อย่างไรก็ดี สตง.มีมติเห็นชอบที่จะเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดทั้งหมด 9 ราย ประกอบด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้วาฯ กทม. นางปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว กทม. นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กทม. และที่เหลือเป็นคณะกรรมการทีโออาร์อีก 5 คน โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในสัปดาห์นี้
 ขณะที่ทางด้านของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.ก็เปิดเผยว่าตนได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่า กทม.ได้ให้ข้อมูลกับสตง.ตั้งแต่โครงการนี้ยังไม่จบ ส่วนที่ตนไม่ได้ไปชี้แจงกับสตง. เพราะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯกทม.ไปชี้แจงตนจึงไม่ได้หนีไปไหน เพราะเป็นเรื่องปกติที่สามารถมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตั้งแต่รองผู้ว่าฯกทม.และข้าราชการอาวุโสไปชี้แจงได้

“มติเมื่อวานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ ยังไม่มีใครผิดใครถูก แต่หากใครเขียนว่าผิดในเรื่องกฎหมายเห็นๆ ผมแบบนี้ ผมไม่ไว้หน้านะครับ ใครว่าผมผิด ผมฟ้องเลยนะครับ เพราะผมกำลังปรึกษากับฝ่ายกฎหมายอยู่ ผมเป็นห่วงลูกน้อง ลูกน้องผมต้องได้รับความเป็นธรรม ผมไม่ยอมให้ใครว่าลูกน้องผมผิด ผมจะให้ฟ้องทันที ถ้าไม่ชอบหน้าผมไม่เป็นไร แต่ให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องผม ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง จากนี้หากติดขัดตรงไหนขอให้บอกมา ซึ่งในกทม.มีตัวแทนสตง.อยู่ แต่ที่ผ่านมากลับไม่แนะนำอะไรเลย”