"อิศรา" เปิดโปง !! "บิ๊กซีพี-คนใกล้ชิด" อินไซเดอร์"หุ้นแมคโคร" โดน ก.ล.ต. เชือด ปรับ 33 ล้าน

Publish 2016-10-11 15:51:29สำนักข่าวอิศรา ตีแผ่ กระบวนการ ก.ล.ต.ใช้เวลา 2 ปีเศษ ก่อนเชือด "บิ๊กซีพี" อินไซเดอร์หุ้น"แม็คโคร" ระบุว่า หลายคนอาจจะจำกันได้ว่า ในช่วงปลายปี 2558 มีข่าวใหญ่ที่สะเทือนแวดวงตลาดหลักทรัพย์ คือกรณีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติเปรียบเทียบปรับ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเครือซีพีออลล์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือซีพีออลล์ นายสมศักดิ์ เจียรวิสิฐกุล น้องชายนายพิทยา นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการเครือซีพีออลล์ นายอธึก อัศวานันท์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ น.ส.อารียา อัศวานันท์ บุตรสาวของนายอธึก ในฐาน ‘อินไซเดอร์’ ซื้อหุ้น ‘แม็คโคร’ รวมวงเงินกว่า 33 ล้านบาท


ท่ามกลางเสียงซุบซิบกันในสำนักงาน ก.ล.ต. เองว่า กรณีนี้มี ‘บิ๊ก’ ใน ก.ล.ต. สั่งทบทวนหลายตลบกว่าจะสามารถสั่งลงโทษผู้กระทำผิดได้ ? จริงหรือไม่  ภายหลังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีมติให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยรายงานการตรวจสอบ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับฯ แก่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตามที่เคยร้องขอไปก่อนหน้านี้นั้น ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้รายงานการตรวจสอบดังกล่าว แล้ว พบข้อมูลเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ก.ล.ต. ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 พบว่า มีผู้ต้องสงสัยรวมอย่างน้อย 54 รายที่อาจกระทำความผิดฐานใช้ข้อมูลภายใน (อินไซเดอร์) ซื้อหุ้นแม็คโคร ระหว่างวันที่ 10-22 เม.ย. 2556ต่อมา ก.ล.ต. ดำเนินการตั้งคณะกรรมการด้านตรวจสอบโดยมีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 และวันที่ 23 ธ.ค. 2557 คณะกรรมการฯมีความเห็นว่า ควรดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 6 ราย ได้แก่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเครือซีพีออลล์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือซีพีออลล์ นายสมศักดิ์ เจียรวิสิฐกุล น้องชายนายพิทยา นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการเครือซีพีออลล์ นายอธึก อัศวานันท์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ น.ส.อารียา อัศวานันท์ บุตรสาวของนายอธึก เนื่องจากพฤติการณ์น่าเชื่อได้ว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นแม็คโคร จึงเห็นควรดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลทั้ง 6 รายดังกล่าว และได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนดำเนินการต่อ

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2558 ผอ.ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ได้ลงนามตามความเห็นและพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัยรวม 6 ราย และขอให้เลขาธิการ ก.ล.ต. (นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2554-พ.ค. 2558) เพื่อพิจารณาดำเนินการ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. (ขณะนั้น) ได้ลงนามเห็นควรเสนอเลขาธิการ ก.ล.ต. เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้มีหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงผู้ต้องสงสัย 6 รายดังกล่าว เพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ยุติการดำเนินการกับบุคคลอีก 48 รายที่เหลือ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนออย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้มีความเห็นไปยังฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ขอให้พิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่า ผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 รายดังกล่าว เป็นบุคคลวงในตามมาตรา 241 (4) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นนักกฎหมายหรือมีที่ปรึกษากฎหมาย เชื่อได้ว่า อาจจะไม่ยอมรับข้อกล่าวหา และอาจมีข้อพิพาทไปถึงศาล จึงเห็นควรให้ฝ่ายคดีพิจารณาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงให้รอบคอบครบถ้วน และให้หารือที่ปรึกษากฏหมายก่อนพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2558 ฝ่ายคดี ก.ล.ต. ได้ประชุมหารือกับอัยการที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์คดีปกครอง และผู้ช่วย ผอ.อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนแล้ว เห็นว่า พบข้อพิรุธ และพฤติการณ์ในการกระทำอันน่าเชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 ราย เข้าข่ายใช้ข้อมูลวงในซื้อหุ้นจากแม็คโครจริง แต่ในชั้นนี้เป็นเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยมีโอกาสได้ชี้แจงก่อน ยังมิได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงเห็นควรมีหนังสือให้ผู้ต้องสงสัยทุกรายชี้แจงตามที่ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนเสนอดำเนินการ และเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ ก.ล.ต.

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ลงนามรับทราบความเห็นที่ประชุม และเสนอให้ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนดำเนินการต่อไป หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ได้มีหนังสือให้ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเข้าชี้แจงแล้ว โดยเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดฟังไม่ขึ้น และทั้งหมดมีพฤติการณ์น่าเชื่อได้ว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นแม็คโครจริง อย่างไรก็ดีพอถึงชั้นนี้ การตรวจสอบดังกล่าวก็เงียบหายไปกว่า 5 เดือน ?

กระทั่งกลับมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 ผอ.ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ได้สรุปพฤติการณ์ข้อกล่าวหา การกระทำความผิด และคำชี้แจงของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถึงเลขาธิการ ก.ล.ต. (นายรพี สุจริตกุล ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน) และเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ลงนามเห็นชอบให้ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2558 ต่อมา ผอ.ฝ่ายคดี ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ก.ล.ต. อนุมัติการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 และนำมาซึ่งบทสรุปที่ทำให้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบุคคลทั้ง 6 รายดังกล่าว รวมวงเงิน 33 ล้านบาท ปิดฉากการตรวจสอบที่ผ่านมาอย่างยาวนานถึง 2 ปีเศษ !