"อัครวิทย์" เดินสายตรวจงาน ยก "แม่โจ้" เป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อน "เมืองนวัตกรรมอาหาร" สายภาคเหนือ  

Publish 2017-03-20 13:10:21วันนี้ ( 20 มี.ค.)   ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร พร้อมคณะเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารผลิตทดลองหรือโรงงานนำร่องด้านการแปรรูปอาหาร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการวิจัยพัฒนาแภ่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเม็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการสร้างเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

 

  

ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า  จากความพร้อมที่เห็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมที่จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสายเหนือได้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งใน 11 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร เพื่อพัมนาเมืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ปีที่ผ่านมา

 

  

 เรียบเรียงโดย

นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว