แล้ว UN ยังจะยุ่งอีกไหม!! “สหประชาชาติ” สรุปรายงานความสุขโลกประจำปี 2560 “ไทย” มีความสุขเพิ่มขึ้น ประเมินจากตัวชี้วัด 6 ด้าน

Publish 2017-03-20 18:12:24เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอสดีเอสเอ็น) โครงการริเริ่มในเครือข่ายของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้สรุปรายงานความสุขโลกประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันความสุขสากล ประเมินความสุขของประชากรโลกใน 155 ประเทศ

อันดับ 1-10 ของประเทศที่มีความสุขมากที่สุด ได้แก่ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสวีเดน

สำหรับ 10 อันดับสุดท้ายที่มีความสุขน้อยที่สุด ได้แก่ เยเมน ซูดานใต้ ไลบีเรีย กินี โตโก รวันดา แทนซาเนีย บุรุนดี และแอฟริกากลาง

สำหรับประเทศมหาอำนาจ อย่างสหรัฐฯ จัดอยู่ในอันดับ 14 รัสเซีย อันดับ 49 และจีน อันดับ 79

 

 สำหรับประเทศไทยปีนี้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 32 ขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับจากรายงานการประเมินในปีก่อน และเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 26 ส่วนประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย อันดับ 42 ฟิลิปปินส์ อันดับ 72 อินโดนีเซีย อันดับ 81 เวียดนาม อันดับ 94 เมียนมา อันดับ 114 และกัมพูชา อันดับ 129

 

 

รายงานความสุขโลกจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 5 การประเมินอาศัยตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ต่อหัวประชากร อัตราการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ เสรีภาพ ความเอื้ออาทร การสนับสนุนทางสังคม และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 

 

กลุ่มประเทศที่ร่ำรวย ปัจจัยที่ส่งผลสำคัญคือสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขณะที่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนกว่า ปัจจัยที่มีผลมากคือความแตกต่างด้านรายได้ นอกจากนี้ การมีงานทำและความเท่าเทียมในการทำงานก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราความสุข

 เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล


Suggess News