เป็นสิริมงคลเริ่มต้น"ปีระกา"....สำนักพระราชวังเปิด3วันให้ปชช.กราบบูรพมหากษัตริย์ เริ่มวันนี้วันแรก!!!

Publish 2017-04-13 08:54:30ตั้งแต่วันนี้วันที่ 13 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ของไทย  หากใครต้องการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคลในการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทางสำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการเปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เป็นระยะเวลา3วัน คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 ในเวลา8.00-17.00น  และสำหรับใครที่ต้องการเข้าถวายบังคม จะต้องแต่งกายให้สุภาพ คือ ผู้หญิงต้องสวมกระโปรง ผู้ชายต้องใส่กางเกงขายาว ไม่มีรอยขาด เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้เข้าถวายบังคมได้ และนอกจากนั้นยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาทพระเทพบิดรไปในคราวเดียวกันด้วย 
 สำหรับปราสาทพระเทพบิดรนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.4 ทรงให้สร้างขึ้นภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเดิมทีปราสาทแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต แต่ปรากฎว่าเมื่อสร้างเสร็จ ปราสาทกลับคับแคบเกินไป จึงทำการยกเลิกพระราชประสงค์เดิม และต่อมาในสมัยร.6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้อัญเชิญพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์5รัชกาลมาประดิษฐานไว้ในปราสาทแห่งนี้ และปัจจุบันมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์รวม8พระองค์ ปราสาทพระเทพบิดรจึงถือเป็นสถานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่สำคัญคือปราสาทแห่งนี้จะปิดเกือบตลอดทั้งปี จะเปิดก็เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ หรือปีละ7วันเท่านั้นในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงพิเศษเป็นที่สุดสำหรับคนไทยเลยทีเดียวเรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน


Suggess News