ครูไม่เพียงพอ!! ชาวลำพูน ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด วอนจัดหาครูมาสอนหนังสือนักเรียน

Publish 2017-04-21 18:52:44วันที่  21 เมษายน 2560 ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอดิศร มีพนัสสัก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทากู่ หมู่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทากู่ จำนวน 90  คน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำพูน ประเมินโรงเรียนใหม่เพื่อให้มีการดำเนินโอนย้ายสิทธิโรงเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และให้จัดหาครูผู้สอนคนใหม่มาสอนหนังสือนักเรียน โดยมีนายวรการ ปัญณะวิชัย ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และนายทหาร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับเรื่องผู้ใหญ่บ้าน บ้านทากู่ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทากู่ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ผู้ปกครองในพื้นที่หมู่ 1 นิยมนำบุตรหลานเด็กเล็กไปศึกษา แต่มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ เนื่องจากครูคนเดิมมีชื่อสอนอยู่ที่โรงเรียนทากู่ แต่ไปช่วยราชการยังสถานศึกษาอื่น ซึ่งชาวบ้านต้องการให้โรงเรียนเข้าสู่การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาครูคนใหม่สอนนักเรียนโดยก่อนหน้านี้ได้เคยยื่นเรื่อง เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินโรงเรียนและหาครูผู้สอนคนใหม่มาแทน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านจึงรวมตัวมาขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อขอให้มีการประเมินความพร้อมการคัดเลือกโอนย้ายโรงเรียนทากู่ ใหม่ และจัดหาครูมาประจำการสอนนักเรียนได้ตามเวลา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องไว้ และได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ก่อนถึงช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

ภาพ/ข่าว ชัชวาลย์  คำไท้    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดลำพูน  

 Recommend News