ปฏิรูปตำรวจถอยหลังเข้าคลอง "พล.อ.ประยุทธ์" ต้องระวัง!? ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาก็เรื่องนี้??

Publish 2017-05-19 19:33:15สวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวส์ วันนี้วันที่ 19 พ.ค. 2560 กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นแล้วล่ะครับ สำหรับการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมี พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ เสนอผลการศึกษาและปรากฏว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างยิ่งว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลอง โดยเฉพาะการเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อจะได้ทำให้การเชื่อมโยงประสานงานดูแลประเทศและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเป็นกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อน เหมือนกับสำนักงานอัยการสูงสุดเคยเป็นกรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท้ายที่สุดก็ต้องเอา 2 องค์กรนี้ออกมาขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงข้ออ้างในขณะนั้นก็คือเพื่อทำให้ปลอดการเมือง ปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้นขณะนี้ เพราะโครงสร้างใหญ่เทอะทะ รวมศูนย์อำนาจสูงจึงทำให้มีการวิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่งอย่างใหญ่โตและกว้างขวาง จึงเป็นปรากฏการณ์กล่าวขานไปทั่วถึงขั้นมีข่าวว่าผกก.ต้องไปปล้นเพื่อเอาเงินมาซื้อตำแหน่ง ดังนั้นข้อเสนอในการปฏิรูปแทนที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องการกระจายอำนาจ ย่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เล็กลง ใกล้ชิดประชาชนให้มากขึ้น กลับเป็นเรื่องที่สวนทาง

 

เมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นจุดเปลี่ยนจากกรมตำรวจมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปีผ่านไป ประชาชนมีความติดลบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออาชีพตำรวจอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างเดิม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคสช. ที่ได้รับความนิยมชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง แต่คำถามคาใจของประชาชนมีตลอดมา ทำไมถึงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

แม้จะมีข้ออ้างว่ามีการเตรียมการการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดการปฏิรูปไปแล้ว เรื่องอื่นเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ได้ แต่ทำไมเรื่องนี้รัฐบาลและคสช.ถึงเสนอไม่ได้ ติดขัดติดค้างอยู่ตรงไหน เป็นเรื่องคาใจของประชาชน และเป็นสิ่งที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ เสมอมา.

 

ขอบคุณ แฟนข่าวสนธิญาณ


เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ


Suggess News

Recommend News