ประชาชนว่างัย???“ตำรวจ”เอาจริง!!!อยากขึ้นเงินเดือน2เท่าอ้างจะได้ไม่นอกลู่นอกทาง แถมต้องหาโต๊ะ-ติดแอร์เอง ทำงานเสี่ยงกว่าอาชีพอื่น20เท่า???

Publish 2017-05-20 07:15:40       จากกรณีพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ แถลงรายงานการปฏิรูปตำรวจว่า มีข้อเสนอให้ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของข้าราชการตำรวจ ให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงกว่าข้าราชการพลเรือนถึง 13.56-22.57 เท่า จึงเสนอให้ใช้อัตราอ้างอิงในต่างประเทศที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกัน 1.28 เท่า และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.74 เท่า โดยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้น 13,773 บาท จากเดิม 10,760 บาท ขณะที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 26,605 บาท จากเดิม 15,290 บาท และควรมีอัตราเงินเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม สายงานจราจร และสายงานสืบสวนที่มีความเสี่ยงการปฏิบัติงานสูงกว่าตำรวจสายงานอำนวยการ       ทั้งนี้พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รองโฆษกสำนักงานตำรวจ กล่าวถึงถึงกรณีที่คณะปฏิรูปตำรวจเสนอให้เพิ่มเงินเดือนขึ้น 2 เท่าว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนคาดหวังตำรวจสูงในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่สมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางยุโรป มีเครื่องมือเครื่องไม้ในการทำงานพร้อม ไม่ต้องมาซื้อปืนเอง ซื้อโน๊ตบุ๊กเอง เราทำงานให้หลวง หลวงก็สมควรให้เครื่องไม้เครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครบทุกอย่าง

 

       นอกจากนี้ รองโฆษกตร ยังกล่าวอีกว่า  ถามว่าการเพิ่มเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีไหม มันต้องดีแน่นอน ตำรวจอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรี อยู่อย่างไม่ลำบาก เพราะค่าครองชีพทุกวันนี้สูงมาก เมื่อมีเงินเพิ่มขึ้นก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะไปเย้ายวนให้เขานอกลู่นอกทาง เมื่อเปรียบเทียบกับตำรวจชั้นประทวนในละแวกเอเชียบ้านเรา ประเทศมาเลเชีย เขาเงินเดือนสูง ชั้นประทวนบ้านเขาสูงกว่าตำรวจบ้านเราเยอะ เขาทำงานในอาชีพด้วยความภาคภูมิใจ อยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี แต่บ้านเราจบมายังต้องซื้อปืน ซื้อคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการจัดสรรงบประมาณตรงนี้มาให้แต่ก็ยังไม่เพียงพอ สมัยที่ตนจบโรงเรียนนายร้อยใหม่ๆ ต้องซื้อเองทุกอย่าง ตรงกันข้ามกับประเทศทางฝั่งยุโรปเครื่องมือพร้อมทุกอย่าง อย่างที่นายกฯกล่าวไว้ ทหารย้ายหน่วยย้ายตำแหน่งถือเพียงกระเป๋าใบเดียว แต่ตำรวจย้ายทีต้องขนย้ายโต๊ะ ย้ายแอร์ ซึ่งเป็นของส่วนตัว       “ เชื่อว่าคณะปฏิรูปตำรวจจะมองรอบด้าน มองเห็นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือเต็มที่ ส่วนที่กระแสความขาดแคลนงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมที่กล่าวมา เห็นด้วยกับที่จะเพิ่มเงินเดือน เพราะข้าราชการตำรวจมีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพข้าราชการกรมอื่นถึง 20 เท่า ” รองโฆษก ตร.กล่าวเรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว


Suggess News

Recommend News