สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...... ขอเชิญปชช.ร่วมชมนิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ที่ลานพระราชวังดุสิต ทุกวัน ไม่ควรพลาดด

Publish 2017-05-20 07:27:59หลังจากที่นิทรรศการ"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ปิดตัวลงไปตั้งแต่วันที่16พค.ที่ผ่านมา ก็ยังมีนิทรรศการอีกนิทรรศการหนึ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น

 


  ในชุด "ดวงใจราษฎร์  ปราชญ์แห่งน้ำ"เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรให้มีอย่างเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม 
 

 
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน  และสำหรับนิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ กรมชลประทานในการร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ และนิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา10.00-20.00 น.  ที่ บริเวณ ลานพระราชวังดุสิต ฝั่งสวนอัมพร

 

 

ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิชัยพัฒนา & สำนักงานกปร.
 เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน


Suggess News

Recommend News