ร้องโหยหวน น่าเวทนา!! ฝูงเปรต ๓๕๐ ตน รอผู้มาปลดปล่อย เจอ "หลวงปู่จาม" เมตตาร่วมกับญาติโยม อุทิศบุญกุศลให้ได้หลุดพ้นไป...

Publish 2017-06-19 14:43:33หลวงปู่จามผจญฝูงเปรต!! ถูกมัดผูกติดกัน 350 ตน โหยหวนขอส่วนบุญ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเวสภู

ครั้งหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้ว หลวงปู่จามก็บอกลาอาจารย์พัน บอกลาหมู่แม่ออกว่าจะอยู่พักวิเวกภาวนาอยู่ภูจ้อก้อ บ้านแวง เป็นอุบายของหลวงปู่จามจะหนีจากบ้าน ในใจใคร่ครวญไว้แต่เมื่อกลางพรรษาว่าจะขึ้นเมืองเหนือ จะไปเสาะหาศึกษาธรรมกับเพิ่นครูอาจารย์มั่น(ภูริทตฺโต) จึงค่อยๆ หาทางขยับออกจากบ้าน

ออกจากวัดหนองน่อง บ้านห้วยทราย เดือน ๑๒ เพ็ญ ทำอุโบสถแล้วก็ไปอยู่บ้านแวงภูจ้อก้อ ไปพบปะกับอาจารย์ขาว คนลำปางอยู่บ้านหนองสูง จึงได้ชวนกันไปอยู่ภาวนาบ้านแวง เดิมอาจารย์ขาวคนนี้เป็นคนลำปางลงมาค้าขายทางเมืองอุบลแล้วมาพบปะกับเพิ่นครูอาจารย์เสาร์ (กนฺตสีโล) เพิ่นอาจารย์กงแก้ว (ขนฺติโก) จากนั้นก็สละออกบวชติดตาม เพิ่นอาจารย์กงแก้ว(ขนฺติโก) มาอยู่กลางสนามก็ติดตามมา จึงได้ชวนกันไปภูจ้อก้อ ซี่งอาจารย์ขาวบวชแล้ว ๒ พรรษา หลวงปู่จามบวชได้พรรษาเดียว

เมื่อถึงที่ภูจ้อก้อ ไปเห็นถ้ำแล้ว อาจารย์ขาวอยากสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำจึงได้ตกลงปั้นพระปรับปรุงพื้นถ้ำอยู่หลายวัน จากนั้นเริ่มปั้นด้วยปูนแต่งให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมา ขั้นตอนสุดท้าย ก็เผาปูนขาวเปลือกหอยบดผสมเข้ากันแล้วก็ลูบไล้ให้ผิวพระให้เนียนงาม เดือนกว่าจึงแล้วเสร็จ ได้พระพุทธรูปไว้ประจำถ้ำจากนั้นหลวงปู่จาม ก็ขึ้นไปภาวนาอยู่บนจ้อก้อสูงสุดข้างบน ๒ วัน ๓ วันลงมาฉันข้าว เอาน้ำขึ้นไปให้มาก ภาวนาอยู่จ้อก้อสูงนั้น จิตใจเยือกเย็นสบายดีมาก อยู่นั่นล่ะที่ภาวนาไปเห็นเปรตถูกผูกมัดติดกัน ๓๕๐ ตน ถูกมัดติดมาแล้วแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าเวสภู รอคอยท่าให้มีผู้มาโปรด หลวงปู่จามถามว่า ใครเป็นญาติพี่น้อง?”

เปรตว่า “อาจารย์ขาว ผู้ปั้นพระนั่นแหละครับ ขอให้บอกท่านให้ด้วยเถิด ””

“ใครจะบอกได้อาตมาบวชแล้วจะบอกให้ใครทำบุญได้เล่า สูเจ้าจะให้อาตมาทำอย่างใดเล่า ?”“ขอให้ท่านเมตตาช่วย พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะรอรับบุญ ไม่ได้กินอาหารมานานแล้ว เสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มี ไปมาก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าถูกผูกมัดอยู่อย่างนี้ ขอท่านจงเมตตาสงเคราะห์ด้วยเถิด”เราก็ลงไปถามพวกญาติโยมว่า ปัจจัยส่วนตัวมีอยู่ค้างเหลืออยู่เท่าใด?”

อ้ายแดง ก็ว่า “มีอยู่ครูบาจะทำอะไรหรือ”

หลวงปู่จาม ว่า “จะทำบุญอุทิศให้ญาติพี่น้อง ให้จัดการไปซื้อของทาน ให้ภัตตาหารที่บริสุทธิ์ด้วย”

พอดีกับอาจารย์ขาว มาได้ยินเข้าจึงได้เล่าให้ฟัง ญาติโยมทั้งหลายก็เอะอะมารวมกันหลายคน ทำบุญได้เครื่องกองทาน ได้ภัตตาหาร เอามาทำบุญอุทิศไปให้พวกเปรตเหล่านั้น

ทำให้ครั้งแรกเครื่องจองจำผูกมัดหลุดไปหมด ตนที่ได้เสื้อผ้าก็มี ตนที่ไม่มีก็มี ตนได้กินก็มี ตนที่ไม่ได้กินก็มี ต่อมาอีกญาติโยมที่รู้ข่าว แต่มาทำบุญร่วมกันไม่ทันก็มารวมกันทำบุญบังสุกุลให้อุทิศไปอีก จึงได้รับผลบุญ พวกเปรตก็ลากันไปเกิด คงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตนที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คงได้เกิดเป็นมนุษย์คนทุกข์คนยากไปตามเรื่องบุพกรรมของตน อยู่ภูจ้อก้อแต่เดือน ๑๒ จนจะเข้าเดือนเจ็ด จึงได้ลาอาจารย์ขาว ว่าจะไปหาท่านอาจารย์คูณ (อธิมุตฺโต) อยู่บ้านหินตั้ง จังหวัดมหาสารคาม…”ต่อไป


ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาข้อมุล ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหนองน่อง) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และFB:เพจพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น

 แอพเกจิ – AppGeji


เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Recommend News