นครพนม!! เสริมศักยภาพเกษตรกร ยกระดับและพัฒนาสินค้าเกษตร มาตรฐาน GI ไทนคร (มีคลิป)

Publish 2017-06-19 16:48:42วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายประทีปฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม มาตรฐาน GI ไทนคร โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจรสู่สากล ประจำปี 2560 ที่โรงแรมไอโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมจากที่จังหวัดนครพนมได้นำสัปปะรดท่าอุเทนและลิ้นจี่นครพนม (นพ.1) ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทำให้สินค้าทั้งสองชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสับปะรดท่าอุเทนนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนและอำเภอโพนสวรรค์ลักษณะเปลือกบาง ตาตื้น ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื้อละเอียดแน่นมีสีเหลืองเข้มแกนหวานกรอบรับประทานได้เช่นเดียวกับเนื้อสัปปะรดโดยรสชาติจะมีรสหวานฉ่ำ หอม ไม่กัดลิ้นและไม่ระคายคอ ขณะที่ลิ้นจี่นครพนมนั้นจะมีลักษณะเด่นคือ มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผลขนาดใหญ๋ ทรงรูปไข่ เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรียว ไม่มีรสฝาด ปลูกในพื้นที่บ้านนาโดนตำบลขามเฒ่าอำเภอเมืองนครพนมและเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI ของจังหวัดนครพนม สามารถรักษามาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการจำหน่ายตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดการอบรมมาตรฐาน GI ไทนคร โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจรสู่สากล ประจำปี 2560 ขึ้น

 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คนในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าGI ในจังหวัดนครพนมแนวทางการพัฒนาผลผลิตและการตลาดการสร้างเครือข่ายกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามวิธีการที่ยอมรับในระดับสากล และการนำเอานวัฒกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาพ/ข่าว ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อภูมิภาค วสำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครพนมSuggess News

Recommend News