ย้อนปมเข็มทิศ!! ย้ำเรื่องกตัญญู แต่มีเรื่องพิพาทกับ "หลวงพ่อปราโมทย์" ที่เคยให้ความเอ็นดูเหมือนลูกสาวแท้ๆ เผย..."จดหมายถึงลูกสาวคนโต" !!

Publish 2017-06-19 17:30:24            เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างมาก เกี่ยวกับประเด็นของ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ที่ก่อนหน้านี้โดนกระแสเกี่ยวกับการโปรโมทคอร์สธรรมะ โดยหัวใจหลักๆแล้ว ได้สอนถึงความกตัญญูต่อบุพการี ก่อนหน้าที่เมื่อหลายปีก่อน ครูอ้อยได้มีข้อพิพาทกับพระปราโมทย์ที่เป็นข่าวดังอยู่พอสมควรถึงเรื่องที่ครูอ้อยกล่าวหาพระปราโมชย์ว่า มีพฤติกรรมที่ยักยอกเงินวัด และมีความสัมพันธ์กับแม่ชี อรนุช อดีตภรรยา ถึงกับขนาดไปร้องเรียนที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อร้องให้ตรวจสอบ ข้อกล่าวหาหนึ่งที่นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง (ครูอ้อย) ไฮโซนักเขียนดัง  และกลุ่มชาวพุทธรักษ์ศาสนา ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมของพระปราโมทย์ ปาโมชโช เจ้าสำนักสวนสันติธรรม คือ อ้างว่าเป็น "พ่อ-ลูก" กัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหรือนำมาสู่การบริจาคทรัพย์สินให้พระปราโมทย์หรือสวนสันติ
ธรรมจำนวนมาก


 

          เรื่องความกตัญญู เป็นประเด็นหลักที่ครูอ้อยเน้นย้ำตลอดเวลาในคอร์สเข็มทิศ และในหนังสือทุกๆเล่ม ทั้งที่ในอดีตครูอ้อยได้ฟ้องร้อง และโจมตี หลวงพ่อปราโมทย์ อย่างหนัก ซึ่งในช่วงเวลานั้น หลวงพ่อเพียงแต่ปรารภว่า "เป็นพระไม่ทะเลาะกับโยม" 

         โดยที่ "ฐิตินาถ ณ พัทลุง" ผู้เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิต ก็ได้ทำการยื่นโนติส (คำร้องที่จะขอใช้สิทธิตามกฏหมาย) ขอเงินบริจาคคืนจากพระปราโมทย์ เป็นจำนวนกว่า 4 ล้านบาท รวมถึงกรณีที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ ได้ยื่นหนังสือต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระปราโมทย์ โดยระบุว่า ได้ติดตามพฤติกรรมของพระปราโมทย์มาระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่ามีพฤติกรรมอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

         1. พระปราโมทย์ ทำการอวดอุตริมนุสสธรรม คือ พูด บรรยาย เขียนบทความ สื่อให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน เข้าใจได้ว่าสำเร็จเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้ว อันอาจเป็นเหตุนำมาซึ่งลาภสักการะ

         2. ใช้การแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ คือ การดักทายใจของผู้ร่วมอบรมธรรมอย่างจงใจแทบทุกครั้ง อันนำมาซึ่งความเสื่อมถอยในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน 

         3. พระปราโมทย์ ได้เทศน์เกี่ยวกับไสยศาสตร์ อันอาจก่อให้เกิดการปิดกั้นทางปัญญาแก่พุทธศาสนิกชน และอาจก่อให้เกิดความหวาดกลัว ความเกลียดชัง ขึ้นในหมู่ชาวพุทธ อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ดำรงอยู่ในสมณเพศ              นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยถึงจดหมายของพระปราโมทย์ถึงลูกสาว นั้นก็คือ ครูอ้อย ฐิตินาฏ  ความว่า..

    นับแต่ได้สดับอนุบุพพิกถาจากพระพุทธสิขี
    พ่อ แม่ ลูกอ้อย และน้องๆ ก็ได้เริ่มเดินทางไกล
    เพื่อแสวงหา "บ้านที่แท้จริง" 
    ด้วยบุญที่ลูกอบรมแล้วด้วยดี  มีการอุปถัมภ์บำรุงพระอภิภูเถรเจ้าเป็นต้นมา 
    รวมกับบุญของพ่อ ที่ได้กระทำแล้วในพระศาสนา 
    จงเป็นกำลังใจให้ลูกติดตามพ่อ 
    ไปถึง "บ้านที่แท้จริง" ได้โดยพลัน
 
    จากพ่อ 
    ปราโมชโช ภิกขุ 
    ๒๖ ก.ย. ๔๘

 

 

ฉบับที่สอง ..

    แด่อ้อย ลูกสาวคนโต 
    เป็นเครื่องแทนความเมตตา 
    ของหลวงพ่อ
    และเป็นเครื่องระลึกถึง
    การสร้างสวนสันติธรรมจน
    สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
     
     พ่อ 
   ๓ พ.ค. ๔๙ 

 

 

 

 

ที่มาจาก : http://www.alittlebuddha.com

 


 


เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Recommend News