จ.กาฬสินธุ์ - เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่ และความพิการอื่น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่หลวง ร.๙ (มีคลิป)

Publish 2017-06-19 18:15:44วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวาณิช  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  นางเนตรชนก  คำดี  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำข้าราชการจากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์   โรงพยาบาลกฬสินธุ์  คณะกรรมการเหล่ากาชาด  คณะอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย และผู้ป่วยกว่า 300 คน  พร้อมใจยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดาโหว่ และความพิการอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมมอบถุงเยี่ยมไข้ให้กับผู้เข้ารับการรักษา

 โดยคณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครนำโดย นพ.พิชิต ศิริวรรณ  รอง ผอ.สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยและประชานามัยพิทักษ์ ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมแพทย์ตกแต่ง ทุก ๆ สาขามาร่วมผ่าตัดแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ยังมีภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ ภาควิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วย

ดร.วิมลรัตน์  ภูผาสุก  รองนายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่าความพิการปากแหว่าง-เพดานโหว่  เป็นความพิการบนใบหน้าแต่กำเนิด โดยพบว่าโรคปากแหว่างมีอัตราเฉลี่ยที่ 1 ต่อ 650 ของทารกที่คลอดอย่างปลอดภัย ขณะที่ความพิการเพดานโหว่มีอัตราเฉลี่ยที่ 1 ต่อ 2,500 ของทารกที่คลอดอย่างปลอดภัย  ซึ่งความพิการส่วนนี้จะส่งผลให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนม การรับประทานอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย  รวมถึงการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และยังเป็นปมด้วยพิการในรูปลักษณ์  นอกจากนี้ยังดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน ที่เป็นปัญหาในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งการผ่าตัดตกแต่งและการดูแลหลังผ่าตัด  โดยผู้ป่วยจะอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ป่วยที่คัดกรองแล้วเข้ารับการรักษา 103 คน แยกเป็นผู้ป่วยปากแหว่างเพดานโหว่ 20 คน นิ้วเกิน-นิ้วติดกัน 17 คน นิ้วล๊อค 22 คน แผลเป็น 10 คน และป่วยอื่น ๆ 17 คน

ภาพ-ข่าว/ชมพิศ ปิ่นเมือง  ข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์Suggess News

Recommend News