ทหารปืนใหญ่มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กำลังพลทุกครัวเรือน (มีคลิป)

Publish 2017-07-13 21:29:32วันที่ 13 ก.ค. 2560 พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป้นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กำลังพลในสังกัด มีพระบรมฉายาลักษณ์ทุกครัวเรือน ณ หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบรี โดยมี คณะ นายทหาร ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ยืนแถวรับมอบท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาอย่างหนัก พร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังกึกก้องไปทั่วหน้ากองบัญชาการ

 ตามนโยบายกองทัพเรือ ในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความสำคัญ ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งโดยส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวมีพระบรมฉายาลักษณ์ในที่พักอาศัยทุกครัวเรือน จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ โดยจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่กำลังพลในสังกัด นำไปประดับในบ้านพักอาศัย เป้นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก กล่าวว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครองแผ่นดิน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่งคงก้าวหน้า ในด้านต่างๆ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพสักการะ ของปวงชนชาวไทยทุกคน การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว มี พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในที่พักอาศัยในครังนี้ถือเป็จกิจกรรมที่แสดงถึงความรู้สึกของทุกคน พร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ
Suggess News