กทม. เตรียมพร้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ กำหนดซ้อมก่อนวันจริง 4 วันและเปิดให้ประชาชนกราบสักการะพระบรมศพวันสุดท้าย 30 ก.ย.นี้ (รายละเอียด)

Publish 2017-07-16 17:10:57กทม. เตรียมพร้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดซ้อมก่อนวันจริง 4 วัน และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะพระบรมศพวันสุดท้าย 30 กันยายน นี้ ก่อนปิดสนามหลวง

             เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเส้นทางริ้วขบวนออกพระเมรุในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า ตั้งแต่บริเวณหน้าประตูเทวาภิรมย์ ไปตามถนนมหาราช เข้าสู่ถนนสนามไชย ผ่านกระทรวงกลาโหม และเลี้ยวเข้าสนามหลวง
 


 
จากการประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ได้ข้อสรุปว่า จะเตรียมปรับถนนสายต่าง ๆ รอบพระบรมมหาราชวัง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและเป็นระนาบเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมของริ้วขบวนให้มากที่สุด รวมถึงเรื่องการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เนื่องจากช่วงนั้นอาจจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกและอาจเกิดน้ำท่วมขังกระทบต่อการจัดงานพระราชพิธีได้ 

              ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และกราบสักการะพระบรมศพ  วันสุดท้ายคือวันที่ 30 กันยายนนี้ ก่อนจะเข้ารื้อเต็นท์และปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ เบื้องต้นกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 3-4 ตุลาคม เพื่อให้ทันก่อนกำหนดซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ ทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันที่ 7, 11-12 และ 22 ตุลาคม 
ส่วนกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือวันที่ 25-29 ตุลาคม จะมีริ้วขบวนทั้งหมด 6 ขบวน โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 ดูแลรับผิดชอบจัดกำลังพลในขบวน ดังนี้ 

              - วันที่ 26 ตุลาคม ขบวนที่ 1, 2, 3 
              - วันที่ 27 ตุลาคม ขบวนที่ 4 
              - วันที่ 29 ตุลาคม ขบวนที่ 5, 6เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส


Suggess News