แค่แชร์ก็ได้ร่วมบุญ! สร้างสถานปฏิบัติธรรมอานิสงส์มากกว่าที่คิด ร่วมสร้างศาลาการเปรียญกับพระป่า "หลวงปู่เข็ม สุชีโว"

Publish 2017-07-17 16:08:57แค่แชร์ก็ได้ร่วมบุญ! สร้างสถานปฏิบัติธรรมอานิสงส์มากกว่าที่คิด ร่วมสร้างศาลาการเปรียญกับพระป่า "หลวงปู่เข็ม สุชีโว" 

หลวงปู่เข็ม สุชีโว เมตตาสอนธรรม(๑) เรื่องการถือพระไตรสรณคมน์ 
ช่วงวันเข้าพรรษามาทำบุญใส่บาตรฟังธรรมหลวงปู่เข็ม สุชีโว วัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันนี้ท่านเมตตาให้โอวาทและตอบปัญหาธรรมะแก่หมู่คณะท่องถิ่นธรรมที่สนใจใฝ่ธรรมอย่างจุใจ คณะออกจากวัดเที่ยงครึ่งเลยครับ ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ให้กับทุกๆท่านนะครับ..สาธุได้บุญด้วยกันครับ
หลวงปู่เข็ม ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาของท่าน เคยได้อุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ถือว่าท่านถือกำเนิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิ องค์ท่านเองออกบวชตั้งแต่อายุ ๑๙ กับหลวงปู่คำ สุมังคโล (ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) วัดสุมังคลาราม บ้านเศรษฐี อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ต่อมาท่านออกเดินธุดงค์ไปพักปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร แห่งวัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

 
หลังอุปสมบท ท่านไปจำพรรษาศึกษาธรรมกับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร ,หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล จ.นครพนม , หลวงปู่ สีธน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย , หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี และครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ได้เคยไปพักภาวนาแต่ไม่ได้ร่วมจำพรรษาอีกมากมายหลายท่าน ท่านจึงได้รับประสพการณ์ภาวนาและข้อวัตรที่งดงามจากสำนักต่างๆก่อนมาสร้างวัดป่าโนนนิเวศน์ หลวงปู่เข็ม สุชีโวปัจจุบันท่านอายุ ๗๒ ปี งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชาคุณตรงกับวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายนของทุกปี พรรษานี้เป็นพรรษาที่ ๕๒ ท่านมาวิเวกและสร้างวัดป่าโนนนิเวศน์สถานที่ห่างไกลเมืองและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้แห่งนี้รวมระยะเวลา ๔๒ ปีแล้ว
ขณะทางวัดป่าโนนนิเวศน์ มีการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เพื่อใช้รองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 
เพจของ Facebook เพจพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น และเพจท่องธรรม พระกัมฐาน
ขอกุศลผลบุญนี้ ทุกๆท่าน มีความสุข และความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญสาธุๆๆ
อานิสงส์ในการสร้างศาลาการเปรียญ หรือโรงอุโบสถ
ชาตินี้
ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี
ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด
ข้อมูลจาก วัดเขาไกรลาศ จ.สุพรรณบุรี
ที่มา FB : เพจ พระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น และ FB ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐานเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News