กำลังหลักของชาติ!! ตร.ภาค 8 ติวเข้ม ยุทธวิธีเตรียมความพร้อม ฝึกบุคคลมือเปล่า ประกอบอาวุธ และยุทธวิธีการตรวจค้น เตรียมรับมือ 24 ชั่วโมง(คลิป)

Publish 2017-07-17 16:13:23วันที่ 17 ก.ค. 60 ที่ลานฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ทั้งการฝึกบุคคลมือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธและยุทธวิธีการตรวจค้นรถต้องสงสัย การปราบจลาจลรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค 8 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป มีสถานีตำรวจที่ชนะเลิศและเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ประเภทคือประเภทที่ 1. ผกก.เป็นหัวหน้าสถานีได้แก่ สภ.เวียงสระ / ประเภทที่ 2. หน.สภ. เป็นหัวหน้าสถานีได้แก่ สภ.คีรีรัฐนิคมและประเภทที่3.สารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีได้แก่ สภ.บางสวรรค์ จากสถานีที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 28 สถานี

  

พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  ประธานในพิธี กล่าวว่าการจัดประกวดการฝึกยุทธวิธีดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับการฝึกตามแบบของตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงให้กับประชาชนมากขึ้นทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย

 ขณะเดียวกันสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน รวมถึงปัญหายาเสพติดและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญ แต่จากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนื่องจากความไม่พร้อม หรือขาดการฝึกฝนยุทธวิธีและการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น.

 

ภาพ/ข่าว ณัฐธิดา   เริ่มฤกษ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี
Suggess News