ใบปลิวว่อนอีกแล้ว! อ้างเป็นองค์กรสังฆาธิการ บี้ “พงศ์พร” ไขก๊อกเก้าอี้ผอ.พศ. พร้อมปลุกวัดทั่วประเทศคว่ำบาตรไม่ขอรับงบ

Publish 2017-07-17 20:15:36                เมื่อวันที่17 ก.ค. ปรากฏใบปลิวอ้างว่า เป็นแถลงการณ์องค์กรสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดและเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่1/2560 วันที่ 20 มิ.ย.2560 โดยเห็นว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผู้อำนวยการพศ.ได้ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย เสมือนเจ้าอาวาสต่างๆ เป็นผู้ทุจริตโกงกินเงินงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวเสียเอง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสถาบันพระพุทธศาสนาในภาพรวม

                นอกจากนี้ ยังมีการส่งข้อมูลทางราชการให้แก่พระบางรูปนำมากล่าวหาโจมตีคณะสงฆ์มหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการผู้ปกครองวัดต่างๆ เสมือนรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในครั้งนี้ ทั้งที่ผลการสอบข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ การให้ข่าวอย่างคลุมเครือ และแบบเหมารวมเหวี่ยงแหของผอ.พศ.แสดงถึงความบกพร่องอย่างรุนแรงด้านภาวะผู้นำ หลักธรรมาภิบาล และวุฒิภาวะในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทางพระพุทธศาสนา หลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องนี้เห็นได้จาก การโยกย้ายข้าราชการของผอ.พศ.ที่มุ่งโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีหลักฐานพัวพันการทุจริตคอร์รัปชั่นในครั้งนี้อย่างชัดแจ้ง เพียงเพราะผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในช่วงที่ผอ.พศ.ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่เท่านั้น จนต้องเดือดร้อนถึงนายกรัฐมนตรีต้องลงนามแก้ปัญหาดังกล่าว                พฤติกรรมการดังกล่าว กรรมการมหาเถรสมาคมระดับสมเด็จผู้ปกครองวัดที่ถูกพาดพิง และสมเด็จผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญมีเมตตาตั้งข้อสังเกตให้คำแนะนำให้ผอ.พศ.แก้ปัญหาให้ถูกจุดโดยให้รีบเร่งดำเนินการแก้ปัญหาภายในพศ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มากกว่าที่จะมุ่งให้ข่าวสร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาในภาพรวม แม้ล่าสุดองค์ประมุขสงฆ์จะมีพระเมตตาห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวที่กำลังรุกลามบานปลายผ่านเลขานุการเมื่อวันที่ 16 ก.ค.60 แต่ดูเหมือนผอ.พศ.กลับไม่ใส่ใจใยดี แต่กลับเดินหน้าสร้างเครดิตให้ตนเอง โดยการให้ข่าวเชิงลบกับพระสงฆ์ คณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคมรายวันอย่างต่อเนื่อง                ดังนั้น องค์กรสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยจึงแถลงการณ์มาเพื่อให้ทุกวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทุกแห่งทั้งในภายในประเทศและต่างประเทศขึ้นป้ายไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆ จากพศ.ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำพศ. หรือผู้นำพศ.แสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในพศ.เชิงประจักษ์เสียก่อน โดยไม่กระทำเพียงหวังสร้างเครดิตให้ตนเองเท่านั้น

 

 


HASTAG : พระ  

เรียบเรียงโดย

พันธุ์ศักดิ์ เมืองชัย


Suggess News