ครั้งหนึ่งในชีวิต!! สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (มีคลิป)

Publish 2017-07-18 00:23:59วันที่ 17 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล นาคาราหนองคาย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับคณะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ภายในวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ภายในวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งมีบัณฑิตในสังกัดจาก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 276 คน จากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 306 คนดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จึงได้จัดทำโครงการสร้างค่านิยมในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นมหามงคลยิ่งในชีวิต

ภัทรวินทร์ ลีปาน   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดหนองคายSuggess News

Recommend News