สาธุ!!!สามเณร 350 รูปเดินธรรมยาตราตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย เดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทาง 11 กิโลเมตร!!เพื่อฝึกวิริยะบารมีและขันติบารมี

Publish 2017-07-18 01:03:53ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สามเณรจำนวน 350 รูป จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระปลัดประทิน เจริญพรว่า เป็นโครงการพระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย เดินตามรอยธรรมพระครูบาศรีวิชัย เริ่มต้นการเดินจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ก่องสร้างถนนร่วมกับชาวบ้าน

  เพื่อไปกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและเป็นการตามรอยขององค์พระครูบาเจ้าศรวิชัย ซึ่งการเดินธรรมยาตราครั้งนี้ของสามเณรต้องเดินขึ้นดอยด้วยระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นการฝึกวิริยะบารมีและขันติบารมี เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเดินธรรมยาตรา ก่อนจะมีการเดินอีกครั้งไปยังอำเภออมก๋อย ตามโครงการพระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย อันเป็นสิริมงคลช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีศรัทธาสาธึชนก็จะได้ร่วมทำบุญกัน..

 

ข่าว-ภาพ- ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน- สำนักข่าวทีนิวส์ จ เชียงใหม่ 
Suggess News

Recommend News