ชาวน้ำปาดเดินขบวนค้านนายทุนขอทำเหมืองแร่ทองแดง บนที่ดิน สปก.กว่า 124 ไร่ ของบริษัท นำโชค ไมนิ่ง จำกัด หวั่นทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษ

Publish 2017-07-18 01:06:31ชาวน้ำปาดเดินขบวนค้านนายทุนขอทำเหมืองแร่ทองแดง บนที่ดิน สปก.กว่า 124 ไร่ หมู่ 5 บ้านห้วยเนียม ของบริษัท นำโชค ไมนิ่ง จำกัด หวั่นทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมมลพิษที่จะตามมาภายหลัง ถือป้ายหลากหลายข้อความค้าน อาทิ "คนน้ำปาดไม่เอา เหมืองแร่" "ไม่เห็นด้วย ไม่เอา เรารักธรรมชาติบ้านเรา"  "อย่าทำลายบ้านเกิด ถิ่นกำเนิดของเรา" "เราไม่ต้องการสิ่งปนเปื้นโลหะหนัก ที่เป็นสารก่อมะเร็ง"  "หยุดเหมืองแร่ หยุดทำลายธรรมชาติ"  "แหล่งข้าว แหล่งน้ำ กูจะพังพินาศ" และ "เราขอค้านเหมืองแร่" หลังยื่นหนังสือที่อำเภอฉุดคิดได้เวลาค้านมีน้อย ยอมเสียเวลาดิ่งเข้าจังหวัดยื่นหนังสือตรงถึงผู้ว่า หวังหยุดขั้นตอนการทำเหมืองแร่ทองแดงทันที ได้ผลพ่อเมืองรับปากจะดูแลอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส กลุ่มคัดค้านดีใจ ไร้เหตุรุนแรงกลับบ้านปลอดภัยทุกคน

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ มีชาวบ้านจากพื้นที่ตำบลน้ำไผ่ จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวกันร้องคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองแดง ตามคำประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประธานบัตรเหมืองแร่ ตามที่ บริษัทนำโชค ไมนิ่ง จำกัด ได้ยื่นขอประทานบัตร การทำเหมืองแร่ทองแดง ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทั่งได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เป็นคำขอที่ 2/2560 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 33721 บนเนื้อที่ประมาณ 124 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ซึ่งตั้งอยุู่บนที่ดิน สปก.ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 มีกำหนด 20 วัน หากไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้ดำเนินการขอประทานบัตรรายนี้ต่อไป ซึ่งจะครบกำหนดการร้องคัดค้านใน วันที่ 23 กรกฎาคมนี้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ชาวบ้านตำบลน้ำไผ่จึงรวมตัวกันออกมาคัดค้านเพื่อหยุดขั้นตอนการทำธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงในพื้นที่ หวั่นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่จะเกิดตามมาภายหลังต่อชุมชนและคนในพื้นที่ โดยมีป้ายผ้าข้อความระบุว่า "คนน้ำไผ่ ไม่เอาเหมืองแร่"  "คนน้ำปาดไม่เอา เหมืองแร่""ไม่เห็นด้วย ไม่เอา เรารักธรรมชาติบ้านเรา"  "อย่าทำลายบ้านเกิด ถิ่นกำเนิดของเรา" "เราไม่ต้องการสิ่งปนเปื้นโลหะหนัก ที่เป็นสารก่อมะเร็ง"  "หยุดเหมืองแร่ 

หยุดทำลายธรรมชาติ"  "แหล่งข้าว แหล่งน้ำ กูจะพังพินาศ" และ "เราขอค้านเหมืองแร่" เดินไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลน้ำปาดก่อนจะรวมตัวกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด เพื่อยื่นหนังสือร้องคัดค้านการทำเหมืองแร่ต่อนายอำเภอ
 ต่อมา นางสุธาดา ทันเจริญ ปลัด(อาวุโส)ปกครองอำเภอน้ำปาด รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำปาด เดินทางพบชาวบ้านรับฟังปัญหาพร้อมรับหนังสือ
คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองแดง ของบริษัทนำโชค ไมนิ่ง จำกัด ที่ได้ยื่นขอประทานบัตร การทำเหมืองแร่ทองแดง ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อบรรจุเป็นเรื่องเข้ายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำปาดและนำเสนอแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกลุ่มผู้คัดค้านได้ยื่นเรื่องต่อปลัดอาวุโสอำเภอน้ำปาดแล้ว ทางกลุ่มได้ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องระยะเวลาการร้องคัดค้าน ซึ่งจะ
ครบกำหนดการร้องคัดค้านในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ หวั่นว่าการร้องคัดค้านที่อำเภอครั้งนี้ การดำเนินเรื่องในระบบราชการระหว่างอำเภอกับจังหวัดจะไม่ทัน
ต่อเวลาที่กำหนดเอาไว้ กลุ่มผู้คัดค้านจึงเคลื่อนตัวออกจากที่ว่าการอำเภอน้ำปาดมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทันที เพื่อหวังนำเอกสารอีก 1 ชุด 
ที่มีอยู่ยื่นเรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหวังหยุดขั้นตอนการทำเหมืองแร่ครั้งนี้ให้ได้

จากนั้น กลุ่มผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ได้เดินทางมาถึงที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมดได้เข้าห้องประชุมศาลาประชาคมตามที่เจ้าหน้าที่จังหวัดจัดเอา
ไว้ให้ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 35 เจ้าหน้าที่ทหารจากฝ่ายความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร
เมืองอุตรดิตถ์ ดูแลด้านความปลอดภัยในครั้งนี้ มีตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดเตรียมเอกสารชี้แจงให้ผู้คัดค้านเข้าใจถึงขั้นตอนการขอทำ
เหมืองแร่ทองแดง   ต่อมา นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.อ.ประสิทธิพงษ์ มูลดี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย
ใน (รอง ผอ.กอ.รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบและทักทายกับกลุ่มผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับหนังสือร้องคัดค้าน
การทำเหมืองแร่จากกลุ่มผู้ร้อง โดยมีนายวิฑูรย์ มะลิวงษ์ ประธานสภา อบต.น้ำไผ่ พร้อมตัวแทนชาวบ้านจากตำบลน้ำไผ่

นายพิพัฒน์  กล่าวว่า การทำเหมืองแร่ทองแดง เบื้องต้นอยู่ในขั้นตอนยื่นเรื่องขอประทานบัตรเหมืองแร่ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนอีกมาก ทั้งเรื่องการจัดทำ
ประชาคม ขั้นตอนการขอที่ดินจาก สปก. ขั้นตอนของอุตสาหกรรมจังหวัดจนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หากขั้นตอนใดไม่ผ่านถือว่าไม่สมบูรณ์ ซึ่งภาคราชการ
จะดูแลอย่างตรงไปตรงมาและด้วยความโปร่งใส

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับบรรยากาศการร้องคัดค้านของชาวบ้านตำบลน้ำไผ่ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยไม่มีเหตุรุนแรงใดเกิดขึ้น และสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากให้กับกลุ่มผู้ร้องคัดค้าน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมารับฟังปัญหาและรับหนังสือร้องคัดค้านการทำเหมืองแร่กับชาวบ้านตำบลน้ำไผ่ด้วยตนเอง หลังเสร็จสิ้นการรับฟังคำชี้แจงและรับหนังสือร้องคัดค้านแล้ว ทุกคนต่างแยกย้ายเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคน

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อุตรดิตถ์Recommend News