พระเมตตาเปี่ยมล้น!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งครัวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สกลนคร

Publish 2017-08-04 10:17:14สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูง ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้ การสัญจรต้องใช้เรือ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นที่หน้าสนามกีฬาบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย ให้ข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานที่พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ มาประกอบอาหารปรุงสดเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยข้าวกล่องที่ประกอบอาหารขึ้นในวันนี้ ได้แก่ ข้าวผัดกระเพรา ไข่ต้ม จำนวน 2,500 กล่อง พร้อมด้วย ซาลาเปา อีก 600 กล่อง และอีกหลายเมนู นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านพอกใหญ่ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนานิคม ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูง ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้ การสัญจรต้องใช้เรือ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก information division of ohm

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส


Suggess News

Recommend News