สุดเจ๋ง!! โรงเรียนผู้สูงอายุ "มาหาไร สูงวัย" พัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตำบลยายชา ให้มีชีวิตดีขึ้น!?

Publish 2017-08-11 10:36:03ผู้สื่อข่าวเดินทางไป  ที่ มาหา’ไร สูงวัยยายชา  ตำบลยายชา อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ได้พบกับ  นางวาสนา กลิ่นพะยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ซึ่งเป็นผู้จัดทำ “มาหา’ไร สูงวัยยายชา”  โดยมีความคิดอยากเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตำบลยายชา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งมีกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่มารวมตัวกัน เพื่อทำงานช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นคนในชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง มาหา’ไร สูงวัยยายชา ที่ปัจจุบันนี้ มีสมาชิกชมรมประมาณ 70-80 คน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีอายุเกิน60 ปี เพื่อต่อยอดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์  เพื่อการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งจะมีการเรียนกันวันศุกร์เว้นศุกร์ มีการสะพายกระเป๋าเป้ใส่หนังสือสมุดการบ้านมาส่งครู นำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานข้าวพร้อมกัน เป็นการย้อนอดีตเด็กนักเรียน เพื่อสร้างความสุขสร้างสัมพันธ์กันระหว่างผู้สูงอายุที่มาเรียนทางด้าน พ.ต.อ.นิเวศน์ นันทกสิกร  หัวหน้านักเรียนของ มาหา’ไร สูงวัยยายชา ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมของ มาหา’ไร สูงวัยยายชา ได้สร้างความสุขในด้านจิตใจ สุขภาพ ทำให้มีความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง ทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ บางรายถึงกับหายจากการติดเตียง  ติดบ้าน อยากให้ลูกหลานพามาเรียนที่ “มาหา’ไร สูงวัยยายชา” อีกทั้งยังเป็น ชุมชนต้นแบบที่หลายหน่วยงานเข้ามาขอศึกษาดูงานอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครปฐม
Suggess News

Recommend News