ประมวลภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงนำขบวน “Bike For Mom ปั่นเพ

Publish 2017-08-12 07:36:09เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2558 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำขบวนพสกนิกรจากลานพระราชวังดุสิต ไป - กลับ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เข้าสู่เส้นชัยเมื่อเวลา 19.09 น. สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานครบ 43 กิโลเมตร พสกนิกรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง ทรงรับสั่งไม่เหนื่อย ปลาบปลื้มพระทัยประชาชนร่วมกิจกรรม - เฝ้าฯ รับเสด็จฯพร้อมเพรียง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ที่มา weloveking , PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

 

 เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส


Suggess News