ปริศนาธรรมที่ล้ำลึก.."หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน" เอาน้ำร้อนราดหัวพระอยากสึก ไม่พองไม่สุก..อย่างอัศจรรย์

Publish 2017-08-12 17:25:48หลวงปู่สรวงเตือนสติหลวงพ่อประโยค รักขิโต สำนักสงฆ์หนองโพธิ์น้อย จ.สุรินทร์

ด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ซึ่งท่านผู้หนึ่งที่มีความสนใจในปฏิปทาของหลวงปู่สรวง ได้ช่วยรวบรวมข้อมูลในการทำหนังสือเล่มนี้ให้ ท่านได้สัมภาษณ์หลวงพ่อประโยคเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหลวงพ่อประโยคท่านได้เล่าปาฏิหาริย์แห่งธรรมจากการที่ได้ติดตามหลวงปู่สรวงก่อนหลวงปู่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลายาวนานกว่า ๓ปี ดังนี้ว่า

"หลวงปู่สรวงท่านรู้วาระจิตของหลวงพ่อประโยค หลวงพ่อท่านอัศจรรย์ใจมากเพราะวันหนึ่งท่านได้คิดจะลาสิกขาแล้วท่านไปกราบลาหลวงปู่สรวง พอกราบเสร็จ หลวงปู่สรวงได้นำเอาน้ำร้อนในกาน้ำเทราดบนศีรษะหลวงพ่อประโยค ทำให้ร้อนจากศีรษะจรดปลายเท้า จากนั้นหลวงปู่สรวงก็เอามือตบที่หัว จากที่ร้อนๆก็กลายเป็นเย็น บนศรีษะไม่มีแผลพุพองขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย"ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าหลวงปู่ท่านคงเตือนว่าการออกจากเพศบรรพชิตไปนั้นเป็นเรื่องร้อน เพราะโลกมันร้อน ร้อนไฟแห่งราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นไฟร้อนที่พร้อมจะสุมหัวใจ การอยู่ในธรรมเป็นของเย็นการอยู่ในร่มของพระพุทธศาสนาเป็นของดีของปลอดภัย เหมือนมือของหลวงปู่ที่ยื่นมาตบศีรษะให้ หมายถึงบารมีของพระรัตนตรัยที่จะคอยคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุขแก้ไขปัญหาความทุกข์ได้อย่างอัศจรรย์

 คุณของพระพุทธศาสนามีมาก การสิกขาลาเพศไปจะมีแต่ภยันอันตราย เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทั้งนั้น นี่แหละที่หลวงปู่คงจะสอนให้เข้าใจในความหมายอันลึกซึ้งและประโยชน์ของบวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุคคลที่ได้เข้ามาบวชแล้วก็ควรจะรักษาตนให้อยู่เป็นพุทธบุตรต่อไปให้นานเท่านาน

 ขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้ จากหนังสือ : ซีรีย์หลวงปู่สรวง "หลวงปู่สรวง๕๐๐ ปีมหามุนีเทพดาบส" ,หลวงปู่สรวง อริยะเหนือโลก" "หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน" 

เผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์

 เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี