ไม่อยากตกต่ำ..ให้ทำตามนี้?!? คาถา “มหาเสน่ห์” สวดเพื่อ “หนุนชีวิตให้ดีขึ้น” ทำมาค้าขึ้น ..เป็นที่เอ็นดูรักใคร่แก่ผู้พบเห็น???

Publish 2017-08-12 22:19:32เรื่องราวความเชื่อ เกี่ยวกับคาถามหาเสน่ห์เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ที่คนใช้ต้องท่องและภาวนา เพื่อเสริมให้คนรอบข้างเกิดความเอ็นดูและมีเมตตา เพิ่มเสน่ห์ให้ตนเองใครเห็นต่างก็รักใคร่ ซึ่งก็มีหลากหลายคาถา สามารถเลือกนำไปใช้ได้หลากหลายตามโอกาส วันนี้ทางเราได้รวบรวมคาถาที่ฮอตฮิตและนิยมใช้มาไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

 พระคาถามหาเสน่ห์ ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ คาถาหลงรัก เป็นพระคาถามหาเสน่ห์ ใช้ภาวนา เวลาติดต่อกับใครทำให้เกิดความรักใคร่จะเป็นมหานิยม มหาเสน่ห์ คนรักคนหลง คาถาเมตตามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหานิยม นับว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในด้านผู้คนนิยมเมตตาเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น การใช้คาถามหาเสน่ห์ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ถ้าเรามีสมาธิและมั่นใจเรื่องแบบนี้ต้องประจักษ์ด้วยตนเองอย่างแน่นอน

พระคาถาต่างๆทุกคาถา ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วภาวนา พระคาถามหาเสน่ห์ ดังนี้

1. คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู
(ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิด ความรักใคร่เอ็นดู)
------------------------------

2. คาถามหาเสน่ห์รักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง
สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา
พะหูชะนา เอหิ
(บริกรรมคาถานี้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา)
------------------------------

3. คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

พุทธัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง
ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)
------------------------------

4. คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
(ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้ หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนทุกที)
------------------------------5. คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
(ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี)
------------------------------
6.คาถารักใคร่-หลงรัก

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต......ชื่อนาม(ของคนที่เรารัก) ......รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ
(บริกรรมคาถานี้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักใคร่-หลงรักขึ้นมา)

อย่างไรก็ดี การที่บุคคลจะรักหรือไม่รักก็ขึ้นอยู่กับการกระทำและความพึงพอใจของบุคคลนั้นสำหรับ คาถา ดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่แนะนำให้งมงายจนเกินไปสามารถใช้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้ แต่สุดท้ายแล้วหากคุณอยากให้คนรอบข้างรักและเอ็นดูก็ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำความดีละเว้นความชั่ว ผลของความดีจะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองใครเห็นก็ต่างรักใคร่เอ็นดูเช่นนั้นเอง

ขอบคุณ  http://www.goosiam.com/

 เรียบเรียงโดย

ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


Suggess News