ขนาดร่างกายพิการก็ยังไม่ทิ้งพวกเดียวกัน ศิลปิน S2S ร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับศิลปินTrue เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือคนพิการ ที่ประสบภัยน้ำท่วม

Publish 2017-08-13 00:10:36วันนี้  เวลา 13.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจศิลปิน S2S ในกิจกรรม “รวมน้ำใจคนไทย

 ไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิลปิน S2S ร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับศิลปิน True

เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอดและคนพิการอื่นๆ ที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกใยแก้ว อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเซินกา ก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว และได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในระยะยาวต่อไป

 เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


Suggess News