เปิดพระฉายาลักษณ์ของพระโอรสพระองค์น้อย "เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก" แห่งภูฏาน น่ารัก สดใส (ภาพชุด)

Publish 2017-09-02 20:42:48ถือว่าเป็นบุญตามากๆ เมื่อเฟซบุ๊กเพจYellow Bhutan ได้เผยแพร่ภาพปฏิทินหลวงประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระราชโอรสน้อยแห่งภูฏาน เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ทรงแย้มพระสรวล 

 

 โดยในเดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว หลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประเทศภูฏานถือเดือนกันยายนเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลง ผลไม้หลายชนิดเริ่มออกสู่ท้องตลาดและยังเป็นช่วงที่ดอกไม้เบ่งบานไปทั่วทั้งเมือง ซึ่งถือเป็นสีสันแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันของคนในครอบครัว

 เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชสมภพ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งภูฎาน โดยได้ทรงรับพระราชทานพระนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 (เดิมทรงมีพระนามเพียงแค่คำว่า "จยัลซี" ซึ่งในภาษาซองคา หมายถึง เจ้าชาย) ภายหลังการเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 108,000 ต้น

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ FB : Yellow Bhutan

 เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย


Suggess News