ระยอง!! ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คาดแล้วเสร็จกลางเดือนตุลาคมนี้ (มีคลิป)

Publish 2017-09-13 20:51:38เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60  ที่สนามสวนศรีเมืองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยในวันนี้ได้มีการส่งมอบ และขนย้ายโครงการสร้างเหล็กพระเมรุมาศจำลอง จากบริษัทรับเหมา เพื่อนำมาประกอบขึ้นเป็นฐานและโครงสร้างที่สนามสวนศรีเมืองระยอง พร้อมกับจะมีการประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งทุกขั้นตอน จะต้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติและทรงคุณค่า ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จเรียนร้อยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้

 ด้านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดระยอง ในงาน 8 ประเภท ได้แก่งานดอกไม้จันทน์ , งานประชาสัมพันธ์ , งานโยธา , งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน , งานบริการประชาชน , งานด้านแพทย์ , งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ระหว่าง 1 - 30 กันยายน เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดระยอง

ภัทรานิษฐ์ เรืองวริศวงค์ / ราชัญ กองทอง   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดระยอง