ฉลอง 100 ปี ธงไตรรงค์ ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวอุทัยธานีร่วมกิจกรรมริ้วขบวนชุดไทย

Publish 2017-09-13 21:00:19วันที่13 ก.ย. 60 เวลา 15.30 น. ที่จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดงานธงช้างอุทัยธานี 100 ปีธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 12- 17 กันยายน โดยในวันนี้ มีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาชาวอุทัยธานี กว่า 1,500 คน ร่วมกันแต่งกายชุดย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 6 ชุดพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย ขมุ ลาว มอญ จีน กะเหรี่ยง ที่อาศัยในจังหวัดอุทัยธานี   ร่วมกิจกรรมริ้วขบวนชุดไทย จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ไปตามถนนท่าช้าง เส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้นของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

 6 จุดปฐมเหตุธงช้างกลับหัว โดยมีพิธีอัญเชิญธงช้างลง เชิญธงริ้วขาวแดงขึ้น เชิญธงริ้วขาวแดงลง และเชิญไตรรงค์ขึ้น ณ สถานที่ประวัติศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยมาเป็นเวลา 100 ปี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเมืองอุทัยธานี พสกนิกร ชาวอุทัยธานีมีความยินดีปรีดาปราโมทย์ ร่วมกันประดับธงช้าง ซึ่งเป็นธงชาติสยามในยุคนั้น แต่เนื่องจากธงช้างหายาก ราคาแพง และต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ชาวเมืองจึงประดับธงช้างเท่าที่มีอยู่ และใช้ผ้าพื้นสีแดงขาว ประดับและจับจีบผ้า ทั่วบริเวณ  พสกนิกรต่างมาร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั่วเมืองอู่ไทย ครั้นเมื่อพระองค์และข้าราชบริพาร เสด็จมาถึงบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีการประดับธงช้างสลับกลับด้าน กล่าวคือ ช้างนอนหงายปลายเท้าชี้ฟ้า พระองค์สะเทือนพระราชหฤทัยสลดใจแต่มิได้ทรงพิโรธหรือไม่พอพระทัยแต่อย่างใด หลังการเสด็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนธงชาติสยาม จาก ธงช้าง เป็น ธงริ้วขาวแดง  และต่อมาได้เปลี่ยนจากธงริ้วขาวแดงเป็นธงไตรรงค์ เมื่อ 28 กันยายน 2460 ครบ 100 ปีธงไตรรงค์ และ 101 ปี ปฐมเหตุธงช้างกลับหัวที่อุทัยธานี

 

ข่าว/ภาพ นันทศักดิ์ วัฒนพานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ทีนิวส์ จังหวัดอุทัยธานี

 
Suggess News

Recommend News