ผมยังจนไม่พอหรือครับ..? ลุงปั่นสามล้อน้ำตาคลอ รายได้วันไม่เกิน 130 บาท ทำไมไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดูคลิป)

Publish 2017-09-26 22:16:41ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนั้น  ทั้งนี้จังหวัดแพร่มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 156,032 ราย มีผู้ผ่านสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ จำนวน 123,215 ราย ผู้ไม่ผ่านสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ จำนวน 32,817 ราย โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด ในวันที่ 15 กันยายน 2560 และเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ณ จุดที่ผู้ผ่านสิทธิลงทะเบียนไว้ซึ่ง มี นายนูน กันสืบ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 64  ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พูดด้วยน้ำตาคลอเสียใจที่ตนเองไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐ นายนูน ฯ เล่าว่า ตนเองมีอาชีพปั่นสามล้อ มา 30 กว่าปี รายได้ไม่แน่นอน เพราะเดี๋ยวนี้คนมีรถกันมากมาย รายได้จึงลดหายไปซึ่งบางวันได้130 บางวัน ไม่ถึง 100บาท ซึ่งตนเองต้องเลี้ยงดูครอบครัว อายุก็เยอะ ไม่สามารถหางานอะไรทำได้ จึงต้องทนปั่นสามล้อเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไป   หวังว่าจะได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560  ที่ตนเองได้ไปลงทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่เพื่อที่จะได้มาช่วยจุนเจือครอบครัวได้บ้าง แต่ต้องผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติ บอกว่าตนมีรายได้ เกิน 100,000 บาท ตนรู้สึกตกใจ รายได้ตนเอง วันหนึ่งไม่เกิน 130 บาท บางวันก็ไม่ถึง 100 จะมีเงินรายได้ถึงแสนได้อย่างไร รู้สึกเสียใจและอยากทราบว่าทางราชการมีการคัดกรองหรือตรวจสอบแบบไหน รายได้ของผมวันละ 130 บาท ยังไม่จนหรือครับ นายนูนพูดด้วยน้ำตาคลอสำหรับทางทางด้านธนาคารได้แจ้งว่า ได้ทำการยื่นอุทธรณ์ ให้กับนายนูนแล้ว และจะทราบผลอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยให้นายนูนเข้ามาติดต่อธนาคารอีกครั้ง

 

กัญญสร  ถิ่นทิพย์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดแพร่
Suggess News