ความเจ็บช้ำพระทัยของเสด็จเตี่ย!! สู่ รอยสัก "ร.ศ. ๑๑๒ ตราด" กลางหน้าอก "กรมหลวงชุมพรฯ" เผย..ทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆด้วยพระองค์เอง!!

Publish 2017-10-03 14:18:51            พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" ต่อมาในปี ๒๕๓๖ มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" และในปี ๒๕๔๔ แก้ไขเป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงสนพระทัยในเรื่องของวิชาอาคมเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงเคารพนับถือ หลวงปู่ศุข อย่างมาก นับได้ว่า ถ้ากล่าวถึง กรมหลวงชุมพรก็ยากที่จะไม่พูดถึงหลวงปู่ศุข นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสักยันต์ทั้งพระองค์ตั้งแต่สมัยวัยหนุ่ม รูปสักมีดังนี้ หนุมาน, ลิงลม (บริเวณพระชงฆ์ เพื่อเดินเร็ว), มังกร (เลื่อยพันบริเวณแขน), อักขระ (บริเวณข้อนิ้ว เพื่อชกต่อยหนัก)  และบริเวณอุระ (อก) ทรงมีรอย สัก "ร.ศ. ๑๑๒ ตราด"( "รศ.๑๑๒ ตราด" ของ พลเรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร ร.น. (บุญมี พันธุมนาวิน))

 

             บริเวณอุระสัก "ร.ศ. ๑๑๒ ตราด" เพื่อจำไม่ลืมกับการบุกรุกของกองเรือรบฝรั่งเศสที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หลังเหตุการณ์นี้ไทยต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเพื่อแลกกับอธิปไตยของไทยโดยรวม เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อพระองค์เจ้าอาภากรยังทรงพระเยาว์เพียง ๑๓ ชันษาเท่านั้น

            ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากต้องเสียเงินและราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อกอบกู้ชาติ จนหมดสิ้น สมเด็จพระปิยะท่านทรงริเริ่มฝึกนายทหารเรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชาวต่างประเทศ รัชกาลที่ ๕ ท่านจึงส่ง พระราชโอรส ๒ พระองค์เพื่อไปศึกษาด้านการทหารคือ รัชกาลที่ ๖ กับ กรมหลวงชุมพรฯ ที่ส่งไปศึกษาต่อ เหตุนี้จึงทำให้พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาทหารเรือเพื่อกลับมารับใช้บ้านเมือง และยังได้ทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆเพียงไม่กี่คนด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง เพื่อให้เป็นที่จดจำเหตุการณ์นี้ 

 

อันคำว่า "ทหารเสือกรมหลวงชุมพรฯ"

            ทหารเสือกรมหลวงชุมพรฯ ในความหมายแรก น่าจะหมายถึงนายทหารเรือทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์ของเสด็จในกรมฯ ที่ได้รับการฝึกสอนด้วยพระองค์เอง รวมถึงทหารเรือชั้นประทวนที่ประจำการร่วมสมัย หลายคนมาจากมหาดเล็กที่ถวายตัวรับใช้พระองค์ เกือบทุกคนสักคำว่า "ร.ศ. ๑๑๒ ตราด" ที่หน้าอก เพื่อเตือนใจตัวเองไม่ให้ลืมวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ที่ฝรั่งเศสบุกน่านน้ำไทยจนเกิดยุทธนาวี ผลที่สุดไทยต้องจำใจจำยอมให้ฝรั่งเศสครอบครองจังหวัดจันทบุรีและตราด ก่อนจะเสียดินแดนบางส่วนด้านมณฑลบูรพาฝั่งซ้ายแม้น้ำโขง และดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง เพื่อแลกสองจังหวัดกลับคืนมา เป็นความขมขื่นที่ไม่มีวันลืม

            ทหารเสือในความหมายที่สอง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าเจ็ดทหารเสือ มีด้วยกันทั้งหมด ๗ คน มียศตั้งแต่นายทหารสัญญาบัตรไปจนถึงพลทหาร ทั้งเจ็ดทหารเสือมีคำล่ำลือในไสยเวทอาคมและวิชาการต่อสู้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ ประการสำคัญนอกจากมีรอยสักคำว่า "ร.ศ. ๑๑๒ ตราด" ที่หน้าอกแล้ว ทหารเสือทั้งเจ็ดคนจะต้องมีรอยสักอักขระขอม ปรากฎที่ท้ายทอยหรือต้นคอทุกคน...

.....กยิราเจ กยิราเถนํ......
" จะทำสิ่งไร ควรทำจริง "

 เล่ากันต่อมาว่า เมื่อหลวงปู่ขัน วัดนกกระจาบจะสักอาคมเพิ่มเติมให้ปรากฏว่าพระวรกายไม่มีที่ว่าง จึงได้อักขระ "นะ" คำเดียวที่บริเวณกัณฐมณี (ลูกกระเดือก) เท่านั้น            นอกจากนี้ การที่เสด็จเตี่ยกราบเกจิอาจารย์ขอเป็นศิษย์กับทุกอาจารย์ที่ได้พบนั้น ทำให้พระองค์ทรงเป็นศิษย์หลายครู ครูบาอาจารย์ของพระองค์นั้นมีดังนี้ หลวงปู่ดำ ภูเก็ต, หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ, หลวงปู่ศุข วัดอู่ทอง ปากคลองมะขามเฒ่า (ปัจจุบันเรียก วัดมะขามเฒ่า), หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน, หลวงพ่อจร วัดดอนรวบ, หลวงพ่อเจียม ชลบุรี, หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่นอก,หลวงพ่อเขียว วัดเครือวัลย์, หลวงปู่ขัน วัดนกกระจาบ ฯลฯ

           แต่ที่พระองค์ท่านผูกพันจริงๆ ใกล้ชิดเป็นพิเศษมีเพียง ๓ รูปคือ หลวงปู่ศุข,หลวงพ่อเงินและหลวงพ่อพริ้งเท่านั้น สำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตเสด็จในกรม สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ สิริอายุพระชนมายุได้เพียง ๔๓ พรรษาเท่านั้น 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรื่องเล่า ภาพเก่า  ในอดีตราชบุรี.

                          http://www.baanjompra.com

                          https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์_กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News