นายกฯ พร้อมภริยา เดินทางร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีของกษัตริย์บรูไน(คลิป)

Publish 2017-10-07 09:13:06วันที่ 6 ตุลาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชาภริยา เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

 ปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ มีพระชนมมายุ 71 พรรษา โดยบรูไนฯเป็นหนึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และปกครองโดยราชวงศ์โบลเกียห์มากว่า 600 ปี นับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ในขณะนี้ ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในเวลา 00.50 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม

 

 

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย


Suggess News