#ก่อนน้ำตาจะท่วมแผ่นดิน ย้อนเหตุการณ์วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปิดพระราชหฤทัย "กษัตริย์จิกมี" เมื่อทราบข่าวการประชวรของในหลวงรัชกาลที่๙ !!

Publish 2017-10-12 11:29:41              เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จได้เสด็จประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกมาแถลงการณ์ถึงพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นระยะตามลำดับนั้น ไม่เพียงแต่พสกนิกรชาวไทยที่ร่วมเฝ้าติดตามพระอาการประชวรของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยังมีประชาชนทั่วโลกร่วมถวายพระพรในหลวง เช่น แผ่นดินภูฏาณ ของสมเด็จพระราชาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ที่พระองค์นั้นเป็นผู้เดินตามรอยเบื้อพระยุคลบาทในหลวง และน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ทั่วโลก              หากเราย้อนไปเมื่อวันทีี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนที่อยู่ใต่ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฝ้าติดตามพระอาการประชวรของในหลวงอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลศิริราช และร่วมกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรในหลวง ให้พระองค์หายจะพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ทั้งนี้ เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ได้ทราบข่าวประชวรของในหลวงรัชกาลที่๙ ก็ได้ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และมีพระบรมราชโองการให้วัดทั่วทั้งแผ่นดินภูฏาณ จัดพิธีสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีข้อมความว่า

12 October 2016:

Upon the Royal Command of His Majesty The King, special prayers are being conducted in all the sacred temples throughout the country, for the well-being of His Majesty King Bhumibol of Thailand.

His Majesty King Bhumibol has been unwell and is currently undergoing medical treatment.

The Royal Families as well as the peoples of Bhutan and Thailand share warm relations of mutual friendship and goodwill.

Long live the King.

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

มีพระราชโองการให้วัดทั่วประเทศ จัดพิธีสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ของไทย ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระประชวร และกำลังรักษาพระวรกาย ซึ่งราชวงศ์ภูฏานรวมทั้งประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยต่างมีความสัมพันธ์อบอุ่นฉันมิตรกันเสมอมา           ทั้งนี้ในวันต่อมาเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย พระองค์ก็ทรงอาลัยยิ่งและในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ก้เสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและพระราชโอรส ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook  His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

ขอบคุณภาพจาก : bhutannewsnetwork.comเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News