คุณค่าทางใจอย่างที่สุด!!!รัฐบาลเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.9 22ตค.นี้

Publish 2017-10-12 15:06:24นาย วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพล.อ ประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต และเมื่อมีพระราชานุญาตแล้ว  รัฐบาลจึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกออกมาจำหน่ายโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ในราคาเข็มละ300บาท และเข็มที่ระลึกนี้เคยจัดทำมาเเล้วเมื่อคราวงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

 

 สำหรับเหรียญของรัฐบาลนี้จะจัดจำหน่ายที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ที่มีจำนวนเหรียญเบื้องต้นในการจำหน่ายจำนวน 4หมื่นเหรียญ  ส่วนวันที่1-30 พ.ย.จะวางจำหน่ายที่งานนิทรรศการ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะจำหน่ายจำนวนจำกัด1คนต่อ2เข็ม และใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสั่งจอง และสั่งซื้อ  ทั้งนี้ในวันที่1 ธ.ค.นี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้สั่งจองอีกครั้ง และสามารถรับเข็มได้ในวันที่8มค.2561 ส่วนในต่างจังหวัดสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด 

 

 

 นาย  วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ในการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกนี้ รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และหากใครที่คิดปลอมแปลงเหรียญถือว่ามีความผิด และเป็นบาปอย่างยิ่ง ขอร้องว่าประชาชนอย่าไปอุดหนุนของปลอม ของเลียนแบบ เพราะนอกจากจะไม่ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแล้ว ยังอาจไม่เหมือนเหรียญจริงอีกด้วย

 

 

 เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน