หลวงพ่อจืด!!! “เทพเจ้าต่อเงิน- ต่อทอง” วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม ศิษย์หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ผู้มีอภิญญาสูงรู้ใจผู้คนที่เดือนร้อน

Publish 2017-10-12 18:44:46หลวงพ่อจืด!!! “เทพเจ้าต่อเงิน- ต่อทอง” วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม ศิษย์หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ผู้มีอภิญญาสูงรู้ใจผู้คนที่เดือนร้อน

หลวงพ่อ จืด นิมมฺโล สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี นครปฐม ม. ๖ ต. บ่อพลับ อ. เมือง จ. นครปฐม มีนามเดิมว่า จืด บางแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่บ้านหมู่ .๗ ต.ธรรมศาลา อ. เมือง จ. นครปฐม เป็นบุตรของนายอ่ำ และนางเนย บางแก้ว อาชีพทำสวน มีพี่น้องเดียวกัน ๖ คน ชาย ๔ หญิง ๒ ท่านเรียนจนจบชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนวัดธรรมศาลา และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖
หลวงพ่อจืด นิมฺมโล บรรพชาอุปสมบทที่วัด ธรรมศาลา ตรงกับพ.ศ.๒๕๐๔ โดยมีพระครูปัจฉิมทิศบริหาร(หลวงพ่อ ฉอย) วัดโพรงมะเดื่อ เป็นพระอุปุชฌาย์ พระครูภาวนากิตติคุณ(หลวงพ่อ น้อย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์บุญช่วย วัดธรรมศาลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “นิมมฺโล” เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมศาลา โดยมีความตั้งใจว่า”จะขอรับใช้พระพุทธศาสนาสืบไป”
 หลวงพ่อ จืด เป็นที่คนทั้งประเทศได้รู้จักในนาม เทพเจ้าต่อเงิน ต่อทอง เป็นพระใจดีมีแต่ให้ ท่านเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อ น้อย วัดธรรมศาลา และวัดศรีษะทอง สุดยอดเกจิอาจารย์เมืองเจดีย์ใหญ่ เจ้าของเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือ และเหรียญหล่อคอน้ำเต้า พระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยเดียวกับท่านเช่นหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อ เต๋ คงทอง วัดสามง่าม หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง หลวงปู่ ทิม วัดละหารไร่ เป็นต้น  หลวงพ่อ น้อย ละสังขารไปเมื่อ วันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๑๓ สิริรวมอายุ ๘๓ ปี ๖๗ พรรษา ซึ่งเป็นเกจิอาจารยืที่หลวงพ่อ จืดได้รับการถ่ายทอดวิชามาแล้วทั้งนั้น หลวงพ่อ น้อย มีทายาทพุทธาคมได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆไปจากท่าน ทั้งที่เป็นฆาราวาส และบรรพชิต ที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐม นามของท่านคือ หลวงพ่อ จืด นิมมโล สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี ต. บ่อพลับ อ.เมือง จ. นครปฐมจึงเป็นศิษย์สายตรงได้รับการครอบครูตำราไสยเวทวิทยาคม ให้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพราะความขยันหมั่นเพียรตั้งใจฝึกฝนสมาธิจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเคร่งครัดซึ่งทำให้หลวงพ่อ น้อย อินทฺสโร ให้ความรัก ความเมตตามากเป็นพิเศษ ท่านจึงประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อย่างครบเครื่องให้หลวงพ่อ จืด นิมมฺโล มีพื้นฐานความรู้ในศาสตร์ต่างๆอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันหลวงพ่อจืดท่านได้ละสังขารไปเมื่อ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่มา FB: พระอริยสงฆ์ไทย สังขารไม่เน่าเปื่อยเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม