๓๑ ปีวันมรณภาพ พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง พระอาจารย์ใหญ่คณะสงฆ์จีน ละสังขารแล้วไม่เน่า สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเสด็จร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณาประทาน

Publish 2017-10-12 18:57:09๓๑ ปีวันมรณภาพ พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง พระอาจารย์ใหญ่คณะสงฆ์จีน ละสังขารแล้วไม่เน่า สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเสด็จร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณาประทาน


เมื่อวานนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดโพธิ์แมนคุณาราม สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศแด่ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ ๖ ปฐมเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เนื่องในวาระ ๓๑ ปีวันมรณภาพ
โอกาสนี้ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณราม เจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และคณะสงฆ์จีนนิกาย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จ
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ ๖ ปฐมเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เจ้าอาวาสผู้สถาปนาวัดโพธิ์เย็น กาญจนบุรี เจ้าอาวาสผู้สถาปนาวัดโพธิทัตตา ราม ศรีราชา ชลบุรี สถานะเดิมชื่อธง สกุลอึ้ง ท่านกำเนิดเมื่อ วันที่ ๑๖ เดือน ๖ จีน ปืนขาล พ.ศ. ๒๔๔๔ จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑล กวางตุ้ง ประเทศจีน บิดาเป็น ขุนนางชั้นผู้ใหญ่มารดาจางไทฮูหยินเกิดในตระกูลเตียท่านสืบเชื้อสายขุนนางทั้งฝ่ายบิดาและ มารดาซึ่งเป็นอุบาสก อุบาสิกา เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา
ในปี ๒๔๗๐ ขณะนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ อายุย่างเข้า ๒๖ ปีได้เดินทาง เข้ามาในประเทศไทย เพื่อศึกษาหลักธรรมและสักการะปูชนียะสถานต่างๆ พร้อมกับได้สืบเสาะหาพระอาจารย์ที่มีบารมี ความรู้ เมื่อพบได้ขอเป็นศิษย์และขอบรรพชาในสำนักพระอาจารย์ หล่งง้วน เป็นอุปัชฌาย์และบรรพชา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๗๑ ณ.สำนักสงฆ์ถ้ำประทุน(เช็งจุ้ยยี่) พระพุทธบาท สระบุรี ท่านอาจารย์หล่งง้วนได้ บรรพชาให้ และให้ฉายา ท่านว่า “โพธิ์แจ้ง”
ในสมัยนั้นพระสงฆ์จีนไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวจีนมากนัก ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พิจารณาเหตุแห่งสภาพนั้น พร้อมทั้งตั้งสัจจะ ปณิธานที่จะปรับปรุงคณะสงฆ์จีนใหม่ เพื่อนำความเลื่อมใสศรัทธา รุ่งโรจน์ ให้บังเกิดขึ้นใน ภายภาคหน้า ซึ่งไม่เป็นการยากในการปฏิบัติ ด้วยว่าตนเองจะต้อง ประกอบด้วย ขันติ วิริยะ ปัญญา บารมี และคุณธรรม ด้วยปณิธานในครั้งนั้น ทำให้ท่านต้องรับความยากลำบาก ถึงขั้นมีผู้หมายปองชีวิต ดังเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่ง หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๐๒๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ลงข่าว พาดหัวว่า วางระเบิดสังหารสงฆ์ใหญ่จีน มือมืด ซุกใต้เบาะรถยนต์-นั่งทับ ระเบิด รอด มรณภาพได้ปาฏิหาริย์ 
ก่อนท่านเจ้าคุณอาจารย์จะมรณะภาพท่านได้สั่งคณะศิษย์ไว้ว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควร ก็ให้เปิดวัชระเจดีย์และอัญเชิญสรีระของท่านออกมาเพื่อให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายองค์ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก ได้ประกอบพิธีเปิดวัชระเจดีย์เมื่อผู้ร่วมในพิธีทุกท่านได้เห็นสรีระของท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นที่ อัศจรรย์อย่างยิ่ง สรีระของท่านยังคง สมบูรณ์ดี แม้เวลาจะผ่านไปนานถึงสิบปีแล้วก็ตาม แต่ก็ มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีก ร่างของท่านได้ แบ่งสีสรรเป็นสามสีอย่างชัดเจนคอและ ศีรษะเป็นสีทอง ตัวเป็นสิเงิน จากข้อศอกทั้งสองข้าง และขาทั้งสอง ข้างเป็นสีโกโก้หรือสีของ เมื่อสัมผัสยังนุ่มนิ่มเหมือนเนื้อคนธรรมดา ขณะนี้สรีระของท่านเจ้าคุณอาจารย์ ได้ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์แมนคุณารามเพื่อให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา
ที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช @SaggharajaOffice และ เวปวัดโพธิ์แมนคุณาราม www.pumenbaoenbaoensi
 เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News