เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 (คลิป)

Publish 2017-10-12 23:54:52รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560  “วังน้ำเย็นเกมส์3” ซึ่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ และขอชื่นชม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลสระแก้ว และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาเพราะถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดียิ่งให้แก่เด็กไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬา ให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560  “วังน้ำเย็นเกมส์3” ซึ่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ และขอชื่นชม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลสระแก้ว และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาเพราะถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดียิ่งให้แก่เด็กไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬา ให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่อไปพิธีเปิด ประกอบด้วยกิจกรรม การมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ผู้มีอุปการคุณและตัวแทนของ อปท.ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ประกอบพิธีอย่างสวยงาม การเดินขบวนนักกีฬา การจุดคบเพลิง การแสดงของวงโย ธวาทิต สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี สมกับเป็นเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

ยุทธนา พึ่งน้อย  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสระแก้วSuggess News