ภาพแห่งความปลื้มปิติ!! เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงช่วยราษฎรของพระองค์ โดยไม่มีหมายกำหนดการ ไม่มีการปิดถนน

Publish 2017-10-13 16:25:22เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อปี 2526 น้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ว่า จะมีกี่คนที่จำได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 ทรงช่วยราษฎรของพระองค์อย่างไร

" วันนั้นรถพระที่นั่งแล่นออกจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบ่ายสองโมงเศษ ไม่มีหมายกำหนดการ ไม่มีการปิดถนน แม้แต่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ทราบล่วงหน้า 

เมื่อถึงคอสะพานสร้างใหม่ที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จฯ ลงจากรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อทรงหารือกับจ้าหน้าที่ 
ทรงฉายภาพด้วยพระองค์เอง เมื่อถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระที่นั่งหยุดเพื่อให้พระองค์ ทรงฉายภาพบริเวณน้ำท่วม 
จนเย็นย่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ จึงทรงนำไฟฉายส่วนพระองค์ออกมาส่องแผนที่ป้องกันน้ำท่วม 
และแนวพนังกันน้ำอยู่เป็นเวลานาน กลายเป็นอีกภาพหนึ่งที่สร้างความตื้นตันใจแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง...”โดยทุกครั้งและทุกจุดที่เสด็จพระราชดำเนินไป จะพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น เช่น พระราชทานพระราชดำริให้สร้างทำนบที่บริเวณปากคลองบางกะปิ ปรับปรุงท่อลอดถนนบางนาตราด สร้างทำนบปิดคลองต่างๆ สูบน้ำลงสู่คลองสำโรง ขุดลอกคลองเจ๊ก คลองบางจาก คลองบางอ้อน้อย คลองบางอ้อใหญ่ ขุดคลองระบายน้ำข้างทำนบระบายน้ำจากคลองพระยาราชมนตรีลัดอ้อมสู่คลองสนามไชย เพื่อให้รับน้ำลงสู่ทะเลได้รวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เช่น กองกำลังรักษาพระนคร กรมชลประทาน และกรุงเทพมหานครได้รับสนองพระราชดำริเร่งรีบดำเนินการ ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมสูงลดลงและแห้งไปในที่สุด

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำท่วม ณ จุดต่างๆ นี้ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต้องทรงลำบากตรากตรำพระวรกายเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เช่น ต้องทรงพระดำเนินลุย ย่ำไปในบริเวณน้ำเน่าเสียที่เกิดจากน้ำท่วมขังอยู่นาน ต้องประทับเรือลอดใต้สะพานข้ามคลองที่มีสายไฟที่ผู้บุกรุกเข้าสร้างที่พักอาศัยใต้สะพานต่อไว้ระโยงระยางอย่างไม่ถูกวิธี หรือแม้ต้องทรงยืนพระบาทแช่น้ำในบริเวณน้ำท่วมขังในเวลากลางคืน ต้องใช้ไฟฉายส่องเพื่อทอดพระเนตรแผนที่ประกอบพระราชวินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหา และยุงจำนวนมากรุมกัดพระวรกาย แมลงกลางคืนบินรบกวน แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาต่อราษฎรที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อน และทรงห่วงใยในเศรษฐกิจของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็มิได้ทรงย่อท้อทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วง ทั้งยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำรัสปลอบใจราษฎรที่ถูกน้ำท่วม ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้มีความอดทน

ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนั้น ต่างดื่มด่ำในน้ำพระราชหฤทัยและพระกรุณาธิคุณ ทำให้ความรู้สึกทุกข์ร้อน คับแค้นใจมลายหายสูญไป และล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณเครดิตจาก หนังสือครองใจคน : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง

ที่มา : เพจ นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม


HASTAG : ในหลวง  

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี


Suggess News