ที่สุดความทรงจำ!! ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้พสกนิกรส่งภาพบันทึกเหตุการณ์วันสวรรคต 13 ต.ค.59 ถึงปัจจุบัน ร่วมแสดงความจงรักภักดีในหลวง ร.9 !?

Publish 2017-10-13 16:49:38นับเป็นโอกาสอันดีงามแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมาก เมื่อสำนักพระราชวัง ได้รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

 ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรัก ความภักดี และความศรัทธาของปวงเหล่าพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ อันจะเป็นหลักฐานสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีพระราชดำริให้มีการนำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าฯ ถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

 โดยการจัดส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่างๆ ที่ประชาชนได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สามารถส่งจัดส่งภาพ ได้เป็น 2 ช่วง คือช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และช่วงที่สองหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 MB (เม็กกะไบร์ท) 

 

 

การจัดส่ผู้ส่งระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และส่งมาที่อีเมล [email protected] , ทางเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือที่ ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

 

อนึ่ง ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://photoking9.ohm.go.th และสอบถามที่ 0-2220-7200 ต่อ 3401 – 3407

 

 

 

ภาพ / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, FB Toto Matthaweewongเรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ


Suggess News