อิทธิปาฏิหาริย์..พระอาจารย์องค์ที่๓ เสด็จเตี่ย "หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว"มีดหมอลอยทวนน้ำ จนเสด็จเตี่ยต้องขอขมา แม้สรีระยังเผาไม่ไหม้

Publish 2017-11-12 22:15:52หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว กาญจนบุรี

หลวงปู่ยิ้มมีพลังจิตแก่กล้าสูงยิ่งไม่มีใครเกิน แม้แต่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านทั้งสองเป็นพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสอนวิชาอาคมต่างๆ จนหมดไส้หมดพุงให้แก่กรมหลวงชุมพรฯ ยังยกย่องสรรเสริญ แนะนำกรมหลวงชุมพรฯ บอกว่า จะเรียนต่อไปให้เยี่ยมยุทธยิ่งขึ้นไป ต้องไปเรียนวิชากับหลวงปู่ยิ้ม กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมผู้ติดตามจึงดั้นด้นไปหาหลวงปู่ยิ้ม ท่านฯแสดงฤทธิ์ด้วยธาตุ ๔ ให้ดู และให้กรมหลวงชุมพรกลับไปฝึกเพ่งกสิณไฟจนสำเร็จ เพ่งจนไส้เทียนขาดเทียนระเบิด เพราะถ้าใครจะไปเรียนวิชากับท่านได้ ต้องเพ่งเทียนให้ดับ ท่านจึงจะถ่ายทอดวิชาให้ ท่านฯ เป็นหนึ่งในสามอาจารย์ของกรมหลวงชุมพร มีดหมอประจำพระองค์ที่ใช้ก็เป็นของหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

หลวงปู่ยิ้มเล่ากันว่า เสด็จในกรม ทรงมีพระขรรค์โสฬสประจําพระองค์ โดยได้รับมาจากหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่าอยู่ก่อน ครั้งหนึ่งเสด็จในกรมได้เสด็จไปเมืองกาญจนบุรี และได้รําลึกถึงคําแนะนําว่า ที่นี่มีพระเก่งมาก ชื่อ ยิ้มให้มาฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อเสด็จในกรม เข้ากราบ หลวงปู่ยิ้มก็ทราบความประสงค์ของเสด็จในกรม จึงชวนไปทํามีดหมอ ๒ เล่ม บริเวณเขาชนไก่ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง ๗ วันจึงแล้วเสร็จ หลังจากนั้นเสด็จในกรม จึงลากลับ หลวงปู่ได้ถวายมีดหมอดังกล่าวเล่มหนึ่งให้เสด็จในกรม
เมื่อทรงรับมาแล้วระหว่างเดินทางกลับทางเรือ เกิดนึกสนุกหยิบมีดขึ้นมาดู พร้อมกับพึมพําว่า มีดอะไรไม่เห็นจะสวย ประจวบกับพระองค์ทรงมีสุดยอดพระขรรค์โสฬสในตํานานอยู่ก่อนแล้วจึงโยนมีดของหลวงปู่ยิ้มลงแม่นํ้า สักพักมหาดเล็กต่างก็โหวกเหวก จนเสด็จในกรมต้องออกมาจากเรือแล้วถามว่าเกิดอะไร.. มหาดเล็กชี้ไปที่ท้ายเรือ สร้างความแปลกใจให้กับเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพบว่ามีดเล่มดังกล่าวได้ว่ายทวนกระแสนํ้า ตามเรือเสด็จ สักพักก็จมหายไปกับท้องนํ้า พระองค์จึงต้องสั่งให้เดินเรือกลับสู่วัดอีกครั้งเพื่อขอขมา

หลวงปู่ยิ้มเคยนิมนต์ พระเถระทั้งหมด ๕ รูป ไปฉันที่ วังนางเลิ้ง เมื่อกลับกรมหลวงชุมพรฯ ได้ถวายจีวรของใช้ต่างๆ ให้หลวงปู่ยิ้ม แต่หลวงปู่ยิ้มส่งให้หลวงพ่อรูปอื่น นำกลับไปไว้วัดท่าน เพราะวัดท่านยังจนอยู่ (การเข้าวังกรมหลวงชุมพรฯ มีความเป็นไปได้ เพื่อทำพิธีไหว้ครู เนื่องจากประวัติหลวงปู่ศุขได้กล่าวถึงการรับนิมนต์เกจิอาจารย์สายหลวงปู่ศุข ๕ รูปเช่นกัน ในการพิธีไหว้ครูของกรมหลวงชุมพรฯ)

เสด็จเตี่ยหลวงปู่ ยิ้มมรณภาพ เมื่ออายุ ๖๖ ปี เมื่อพ.ศ.๒๔๕๓ ท่านเป็นอาจารย์องค์ที่ ๓ ของเสด็จนายกรมหลวงชุมพรฯจากการแนะนำของ หลวงพ่อเงินบางคลานโดยหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นคนมีนิสัย กล้าหาญและจะล่องเรือมาทำมาค้าขายกับชาวแม่กลองเป็นประจำเมื่อถึงอายุบวช ท่านได้บวชโดยมีพระอธิการรอดแห่งวัดทุ่งสมอและต่อจากนั้น ก็เดินทางไปเป็นศิษย์ของหลวงปู่พวงแห่งวัดลิงขบและเดินทางไปศึกษาไสยเวทย์ ต่อที่แม่กลองซึ่งมีพระอาจารย์ซึ่งทรงกิตติคุณอยู่หลายวัดหลัง

หลวงปู่ยิ้มท่านได้ละสังขาร พระเพลิงไม่สามารถ เผาไหม้สรีระของท่านได้ ทางวัดฯได้นิมนต์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เพื่อนสหธรรมมิกเป็นศิษย์หลวงปู่กลิ่น วัดหนองบัว ศิษย์อาจารย์เดียวกันมาจุดเผาไฟ สรีระของหลวงปู่ยิ้มจึงไหม้ไฟ...

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและเจ้าของบทความ ที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

เรื่องเล่าชาวสยาม

http://www.baanjompra.com

เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี