แข็งแกร่ง ทรหด อดทน !! มทภ. 3 เดินทางเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2561 เพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีพื้นฐาน สมชายชาติทหารไทย (ชมคลิป)

Publish 2017-11-14 19:28:16วันที่14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด(ชป.นทท.) ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากกองทัพภาคที่ 3 มีพันเอก(พ.) ไมตรี ชูปรีชา ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงาน โดยมีพลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะนายทหาร , พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7,พันเอกเทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, รองผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ 1,พันโทไกรพินิจ วาเล็กบุตร ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17,พันตรี อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย ผู้บังคับการกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ

 วัตถุประสงค์ในการฝึกหน่วยทหารทรหด เพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานการปฏิบัติทางยุทธวิธี และความเข้มแข็งอดทนของร่างกาย และจิตใจบุคคล หน่วยทหาร ภายใต้ความกดดัน และสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการในแต่ละสถานการณ์รวมทั้งทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วย ที่ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยทหารทรหดนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทหาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบภารกิจจากผู้บังคับบัญชา และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบขีดความสามารถเป็นบุคคลและเป็นหน่วย เป็นการทดสอบพื้นฐานความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมใน 72 ชั่วโมงภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด ใช้เวลาในการทดสอบครั้งนี้ 1 สัปดาห์.

ภาพ/ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร  สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดลำปาง