เจ้าของบ้านซึ้งน้ำตาคลอ !! เครือข่ายอาสาประชารัฐภัยพิบัตินครศรีธรรมราช ช่วยรื้อท่อนซุง-ดินโคลนที่ทับถมใต้ถุนบ้าน หลังทนมานานนับปี (ชมคลิป)

Publish 2017-11-14 20:48:30วันที่ 14 พย. 60 ทางเครือข่ายอาสาประชารัฐภัยพิบัตินครศรีธรรมราช ในนามกลุ่มสภาองค์กรชุมชนของตำบลเขาน้อยร่วมกับ อบต.เขาน้อย อบต.ทุ่งปรัง เจ้าหน้าที่อุทยานและผู้ใหญ่บ้านประชาชนในบ้านห้วยแก้ว ม.3 ต.เขาน้อยอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดินโคลนที่ทับถมใต้ถุนบ้านมาเป็นปีแล้วได้เข้าไปช่วยเหลือรื้อท่อนซุงและดินโคลนที่ทับถมใต้ถุนบ้านมาเป็นปีจึงได้ประสานหน่วยต่างๆ มาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงอยู่ท่ามกลางไม้ชุ้งเป็นปีไม่สามารถเอาออกได้ของบ้านนายบุญเลิศ ดวงแก้ว บ้านห้วยแก้ว ม.3 บ้านห้วยแก้ว ต.เขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยพิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559และได้ร่วมกันช่วยเหลือตัดลากท่อนซุงขนาดใหญ่และเศษไม้ทับถมใต้ถุนบ้านพร้อมกับช่วยทำเสาทดแทนบ้านนายบุญเลิศ ดวงแก้ว ได้สำเร็จหลังจากได้รับภัยพิบัติตั้งแต่ปี59 แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถช่วยเหลือได้ ติดขัดปัญหาท่อนซุงกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ แต่ตอนนี้ได้ขออนุญาติเรียบร้อยแล้วอรื้อท่อนซุงและดินโคลนที่ทับถมใต้ถุนบ้านเป็นที่สบายใจของเจ้าของบ้าน

ภาพ/กัลยา คนดี  ข่าว/ ธรรมรงค์ โสมล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครศรีธรรมราชSuggess News

Recommend News