จบเห่...ปิดฉากข้าราชการหื่น!! "สธ." ตะเพิดหัวหน้าหื่นลวนลามลูกน้องสาวแล้ว-ไล่ออกสถานเดียว

Publish 2017-11-16 18:38:21จบเห่...ปิดฉากข้าราชการหื่น!! "สธ." ตะเพิดหัวหน้าหื่นลวนลามลูกน้องสาวแล้ว-ไล่ออกสถานเดียว


วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีลูกจ้างสาวกระทรวงสาธารณสุข ร้องเรียนถูกข้าราชการระดับหัวหน้างานลวนลามขณะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นข่าวฮือฮาช่วงที่ผ่านมา


ต่อกรณีนี้ ล่าสุด นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้พิจารณาโทษข้าราชการชายคนดังกล่าว ตามผลสรุุปที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเสนอ โดยมีความเห็นว่า เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ "เห็นสมควรลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ"


เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า


Suggess News

Recommend News