จันทบุรี..!! รองสมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานเททองหล่อ พระบูรพาจารย์ที่ไทย (มีคลิป)

Publish 2017-12-06 16:21:51ที่ลานพิธี วัดทับไทร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระวันรัต (นอย จารึก) รองสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระบูรพาจารย์ อายุ 500ปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 2 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศกัมพูชา หนึ่งองค์และวัดทับไทร ในพระอุปถัมภ์ ประเทศไทย อีกหนึ่งองค์ ตามโครงการ พุทธศาสนาไร้พรหมแดน โดยมีพระราชจันทโมรี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพลเอกประสูติ รัศมีแพทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกภานุวัชร นาควงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวิธูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรีนพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวไทยกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและกัมพูชา เข้าร่วมพิธีจำนวนมากพระบูรพาจารย์ คืออดีตเจ้าอาวาสวัดจันทบุรีวงศ์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ชาวกัมพูชาในอดีต ให้ความเคารพนับถือด้วยที่มีวิชาอาคมหลากหลาย เดิมพระบูรพาจารย์นั้นมีเพียงรูปปูนปั้นและรูปไม้แกะที่มีอายุถึง500ปี โดยไม่อนุญาตให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตจนปัจจุบัน แต่มีการถ่ายทอดวิชาอาคมในด้านต่างๆสืบทอดกันมา 7 รุ่น รุ่นที่ 7 คือสมเด็จพระวันรัต (นอย จารึก) รองสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อมาได้ยอมรับ พระครูสถิตธรรมานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดทับไทร ในพระอุปถัมภ์ฯ ประเทศไทย เป็นศิษย์ในรุ่นที่ 8 เพื่อถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระบูรพาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทับไทรจึงขออนุญาตสร้างพระบูรพาจารย์เป็นเนื้อทองเหลืองขึ้น และถือเป็นพระบูรพาจารย์เนื้อทองเหลืององค์แรกใน 500 ปี ซึ่งหลังจากผ่านการพุทธาภิเษก แล้วจะประดิษฐานที่วัดทับไทร 1 องค์และประดิษฐานที่วัดจันทบุรีวงศ์ ประเทศกัมพูชาอีก 1 องค์วัดทับไทรในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ริเริ่มทำโครงการพุทธศาสนาไร้พรหมแดน ขึ้นเมื่อประมาณ 10กว่าปีที่ผ่านมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช เทพ เทพวงศ์ วัดอุนาโลม ประเทศกัมพูชา ได้เทศสอนคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เจ้าอาวาสวัดทับไทรนำไปปฏิบัติธรรมในครั้งนั้น โดยมีพระราชดำริว่า พุทธศาสนาไม่มีพรหมแดนไม่ว่าจะชนชาติใดเมื่ออยู่ในพระพุทธศาสนา ย่อมมีสันติทั่นหน้ากัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงปัจจุบัน.

 

ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.จันทบุรี