ร่วมถวายพระพร!! ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๓๙ พระชันษา "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" เจ้าหญิงนักกฏหมายของปวงชนชาวไทย #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-12-07 10:40:09          ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๓๙ พระชันษา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระนามเดิม คือ หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙            พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระนามเดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) อดีตพระวรชาย

 

การศึกษา

ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี
ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา
ระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา ๒๕๔๗
Master of Laws (LL.M.), มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐ
Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐ

 

พระกรณียกิจ

             พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ ในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ และทรงเป็นผู้เชิญธรรมจักร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มากไปกว่านั้น ทรงเข้าทำงาน ที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

 

ด้านกฎหมาย

พ.ศ. ๒๕๔๙ - อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. ๒๕๕๐ - อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สำนักงานคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๑ - อัยการจังหวัดผู้ช่วย(ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒ - รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น ๓) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๓ - รองอัยการจังหวัดพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น ๓) สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
พ.ศ. ๒๕๕๔ - รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู (ข้าราชการอัยการชั้น ๓) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๕๔ - อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น ๔) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๕ - เอกอัครราชทูต (นักบริหารระดับสูง) ประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐออสเตรีย
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกีย อีกตำแหน่งหนึ่ง
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนีย อีกตำแหน่งหนึ่ง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น ๔) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๔)

 

ด้านการศึกษา

ทรงเป็น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

         มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เริ่มต้นจากการดำเนิน โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือนร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

          ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ ตุลาคม เป็นวันที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๔ เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๒, ๘๔ และ ๘๖ เขตบางพลัด

           การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองค์เจ้าโสมสวลี และพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ ๓,๐๐๐ ถุง ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุโครงการกำลังใจ ในพระดำริ

           ทรงก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมาย โดยครั้งแรก เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยความสนพระทัยในสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง โครงการนี้ได้ขยายความช่วยเหลือไปยัง "เด็ก" ที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าจำคุก รวมทั้ง "ผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ" อีกด้วย และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง ได้กระจายไปทั่วโลก ทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ชื่อ "Enhancing Life for Female Inmates: ELFI"

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ

          เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประทานพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริด้านสาธารณกุศลในการให้โอกาส การเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาส และการพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาส มูลนิธิ ณภาฯ จึงได้ดำเนินการตามพระดำริดังกล่าว เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

           ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิ ณภาฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตรา "จัน" และ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตรา "ธรา" โดยมูลนิธิ ณภาฯ มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิต่อไป

 

มูลนิธิ/องค์กรในพระอุปถัมภ์

มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เครือข่ายคนรักน้องหมา
กองทุนกำลังใจ
ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. (ประเวศ)

 

           ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๓๙ พระชันษา ปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าหลานเธอ_พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

 เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News