พวกหนูขอร่วมทำบุญด้วย..!! ครู-นักเรียน อนุบาลชัยนาท รวบรวมเงินเตรียมบริจาคให้ "พี่ตูน บอดี้สแลม" ที่จะวิ่งมาถึงชัยนาท 10 ธ.ค.60 นี้

Publish 2017-12-07 11:12:42วันนี้(7 ธ.ค.60)   คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  จัดทำโครงการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทร่วมสนับสนุน “คนดี พี่ตูน โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล”     โดยเด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6  ได้รวมกันบริจาคเงิน คนละ 11 บาท  ส่วนคณะครูร่วมกันบริจาคเงินคนละ 110 บาท   เพื่อให้ได้เงินจำนวน 33,333 บาท   นำไปบริจาคเข้าร่วมโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล   ของ ตูน บอดี้สแลม  โดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เพื่อนำไปมอบต่อให้กับ ตูน บอดี้สแลม และคณะก้าวคนละก้าว ที่จะเดินทางมาถึงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคมนี้ นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าวว่า คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้ร่วมกันสนับสนุน“คนดี พี่ตูน โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11โรงพยาบาล”  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันบริจาคเงินคนละ 110 บาท  ส่วนนักเรียนร่วมบริจาคคนละ 11 บาท  เพื่อ 11โรงพยาบาล  โดยยอดเงินที่ได้ไม่ต่ำกว่า 33,333 บาท จะนำไปมอบเข้าโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนคนดี คือ ตูน บอดี้สแลม ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชน  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้พยายามปลูกฝังและสร้างคนดีที่เสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากการสร้างเด็กเก่งแล้ว ต้องสร้างเด็กดีกับส่วนรวมด้วย 


 ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท