ตะลึง!!! ยอดคนจบ "ปริญญาเอก-โท" แห่ลงทะเบียนคนจนพรึ่บ เฉียดหมื่นคน ทำคลังอึ้ง! เตรียมเช็คหาสาเหตุด่วนๆ!!!

Publish 2017-08-26 20:32:45เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผย ถึงความคืบหน้ามาตรการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนกว่า 14 ล้านคน โดยมีการกลั่นกรองถึง 2 ชั้น ทั้งการตรวจสอบผ่านบัญชีธนาคาร กระทรวงมหาดไทย รวมถึงให้นักศึกษาลงพื้นที่ไปสำรวจเก็บข้อมูล พบมีผู้ถูกตัดสิทธิไป 2.6 ล้านคน เพราะมีรายได้และทรัพย์สินเกิน 1 แสนบาท ทำให้เหลือจำนวนผู้ผ่านหลักเกณฑ์ 11.6 ล้านคน
 

 แต่ที่น่าตกใจกว่านั้น คือ พบผู้ที่มาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ 6,508 คน จบปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งต้องเข้าไปดูว่าคนที่เรียนจบสูงแบบนี้ทำไมถึงมาลงทะเบียน หากพบว่าเป็นคนเก่งและมีความสามารถอาจชวนเข้ามาทำงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นอกจากนี้ มีผู้จบปริญญาตรี มาลงทะเบียนด้วย จำนวนกว่า 3 แสน 5 หมื่นคน

 
ด้านนายพิริยะ ผลวิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มองว่า การที่มีคนเรียนจบระดับสูงมาลงทะเบียนรับสวัสดิการภาครัฐ นั่นแสดงให้เห็นว่า ภาครัฐต้องกระตุ้นให้คนจนพัฒนาตนเองมากกว่าการรอรับเงินเพียงอย่างเดียว

 

 

ขอบคุณ  ฐานเศรษฐกิจเรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม


Suggess News