ปทุมธานี !! มธ.จัดวิ่งมินิมาราธอน หนุนสร้างสิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้พิการ

Publish 2017-12-06 20:14:03วันที่ 6 ธ.ค.60 ที่เมนสเตเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “รันทูเกเตอร์ เอ๊กซ์ ธรรมศาสตร์”หนุนสร้างสิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้พิการให้เข้าถึงกระแสกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษา และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดด้านศาสตราจารย์ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ กล่าวว่ากิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 4 กม.ของนักศึกษาพิการ ร่วมกับ Guide Runner (บัดดี้วิ่ง) รวมกว่า 100 ชีวิต ภายใต้ชื่องาน “RUN2GETHER X THAMMASAT” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการได้เข้าถึงกิจกรรม “วิ่ง” เพื่อสุขภาพอย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาพิการโดยกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “RUN2GETHER X THAMMASAT” (รันทูเกเตอร์ เอ็กซ์ ธรรมศาสตร์) ครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หรือ อาสาสมัครร่วมวิ่งในฐานะ “บัดดี้” กับคนพิการ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ความเท่าเทียมกันทั้งคนพิการ และคนไม่พิการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างในสังคมไทย โดยเริ่มส่งเสริมความเข้าใจจากรั้วธรรมศาสตร์กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “RUN2GETHER X THAMMASAT” มีมาตรการความปลอดภัยตลอดเส้นทางการวิ่ง คือ การจัดสถานที่และเส้นทางการวิ่ง ณ เมนสเตเดียม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬานานาชาติเพื่อใช้ในการจัดงานครั้งนี้ด้านศาสตราจารย์ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ กล่าวว่ากิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 4 กม.ของนักศึกษาพิการ ร่วมกับ Guide Runner (บัดดี้วิ่ง) รวมกว่า 100 ชีวิต ภายใต้ชื่องาน “RUN2GETHER X THAMMASAT” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการได้เข้าถึงกิจกรรม “วิ่ง” เพื่อสุขภาพอย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาพิการโดยกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “RUN2GETHER X THAMMASAT” (รันทูเกเตอร์ เอ็กซ์ ธรรมศาสตร์) ครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หรือ อาสาสมัครร่วมวิ่งในฐานะ “บัดดี้” กับคนพิการ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ความเท่าเทียมกันทั้งคนพิการ และคนไม่พิการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างในสังคมไทย โดยเริ่มส่งเสริมความเข้าใจจากรั้วธรรมศาสตร์กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “RUN2GETHER X THAMMASAT” มีมาตรการความปลอดภัยตลอดเส้นทางการวิ่ง คือ การจัดสถานที่และเส้นทางการวิ่ง ณ เมนสเตเดียม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬานานาชาติเพื่อใช้ในการจัดงานครั้งนี้

ธัชนนท์  พิริยะกุลชัย   สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ปทุมธานี