เพราะรักจึงบอก!! คนใช้รถต้องอ่าน ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยเวลาฝนตก

เพราะรักจึงบอก!! คนใช้รถต้องอ่าน ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยเวลาฝนตก

Publish 2017-07-04 17:35:05

คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการใช้ยานพาหนะในการเดินทางในปัจจุบัน ยิ่งถ้าอยู่ในฤดูฝนด้วยแล้ว การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบาย อย่างน้อยก็ไม่เปียกฝนสำหรับรถยนต์ แต่ในส่วนของมอเตอร์ไซค์คงจะหลีกเลี่ยงความเปียกปอนไปเสียมิได้ แต่ทว่าถึงที่หมายได้เร็วกว่ารถยนต์

 อย่างไรก็ตาม การเดินทางขับขี่ในช่วงที่ฝนตกนั้นจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ทั้งการตรวจเช็คสภาพรถของเราเองให้พร้อมใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นยางของรถเพราะดอกยางรถยนต์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญช่วยในการรีดน้ำ เพื่อไม่ให้รถเกิดอาการเหินน้ำ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าดอกยางยังคงมีเหลือเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร) รวมทั้งระบบไฟส่องสว่างต่างๆ เพื่อสร้างทรรศนะวิสัยในการขับขี่ที่ดี อีกทั้งใบปัดน้ำฝน ตรวจสอบว่ามีฉีกขาดหรือไม่ เพื่อให้ทำงานไดอย่างสมบูรณ์ ส่วนในขณะขับขี่นั้น ควรเว้นระยะห่างให้มากกว่าเดิม พร้อมทั้งใช้สัญญาณไฟให้ชัดเจนและถูกต้อง อีกทั้งหลีกเลี่ยงการขับขี่ลุยแอ่งน้ำ เพราะอาจเสียการควบคุมรถได้